Exportfinanciering (Finexpo)

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export (B2), binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

Soorten hulp (gebonden, ongebonden, commercieel instrument)

Deze hulpinstrumenten dragen bij tot een concessionele financiering van de beoogde exportoperaties.
  1. Laatst bijgewerkt op

Deze hulpinstrumenten dragen bij tot een concessionele financiering van de beoogde exportoperaties. Met concessionaliteitsniveau wordt bedoeld, dat openbare kopers in ontwikkelingslanden niet het volledige bedrag van de lening aan marktvoorwaarden hoeven terug te betalen. Finexpo staat de koper langere terugbetalingstermijnen, lagere intrestvoeten en/of een gift toe.

Er zijn twee instrumentencategorieën: de concessionele instrumenten en het commerciële instrument.
 

Concessionele instrumenten (gebonden en niet-gebonden hulp)

Afhankelijk van hun BNI per capita komen landen in aanmerking voor gebonden of ongebonden hulp, of voor geen van beide. Via deze applicatie kunt u zien voor welk soort hulp een land in aanmerking komt.


Gebonden hulp

Gebonden hulp van Finexpo houdt in dat Finexpo exportkredieten verstrekt of tegen “zachte voorwaarden” steunt, op voorwaarde dat het gaat om Belgische exporteurs.

Exporteurs kunnen gebonden hulp aanvragen onder de vorm van:

  • een lening van staat tot staat;
  • een gemengd krediet, dat wil zeggen een combinatie van een gebonden lening van Staat tot Staat met een commercieel krediet;
  • een gift;
  • een interestbonificatie met of zonder aanvullende gift;
  • een gift voor technische assistentie;
  • een gift via het innovatie-instrument voor kmo’s;
  • een gift via het hernieuwbare energie en circulaire economie-instrument voor kmo’s.

 

Ongebonden hulp

Daarnaast steunt Finexpo de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) en de landen met een zware schuldenlast (HIPC's) onder de vorm van ongebonden hulp. Enkel ongebonden leningen van staat tot staat komen hiervoor in aanmerking.

In tegenstelling tot gebonden hulp bij ongebonden hulp hoeft het niet om Belgische exporteurs te gaan.

 

Het commercieel instrument

Exporteurs kunnen een intreststabilisatie op een commercieel krediet aanvragen. De intreststabilisatie garandeert een vaste rentevoet voor de volledige periode van de projectfinanciering, dat wil zeggen de trekkingsperiode en de terugbetalingsperiode. Dit instrument is geldig voor elk exportland op voorwaarde dat het risico van het desbetreffende land kan verzekerd worden via Credendo. 

Contact

Eric Strauwen
eric.strauwen@diplobel.fed.be

Joeri Colson
joeri.colson@diplobel.fed.be

Fabien Michaux
fabien.michaux@diplobel.fed.be

Hilde Van Den Houten - FOD Financiën (voor de leningen van staat tot staat)
hilde.vandenhouten@minfin.fed.be

Laura Muls - FOD Financiën (voor de leningen van staat tot staat)
laura.muls@minfin.fed.be