Internationaal transport

 1. Laatst bijgewerkt op

Luchtvaart

België heeft een honderdtal luchtvaartakkoorden afgesloten, die door middel van bilaterale consultaties bijgewerkt worden, op vraag van België of van de buitenlandse partners:

 • voorbereiding van de onderhandelingen en opvolging van de akkoorden, zoals de ondertekening en de parlementaire instemmingsprocedure;
 • aanspreekpunt voor luchtvaartmaatschappijen zoals informatie verschaffen over de politieke toestand in bepaalde landen, sancties, embargo’s, enzovoort, aanvullend op het Belgisch diplomatiek netwerk in het buitenland;
 • correspondentie met de Belgische vertegenwoordiging bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization of ICAO);
 • deelname aan vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad dat de veiligheidsdiensten samenbrengt, met betrekking tot veiligheidskwesties over burgerluchtvaart; 
 • verlenen van diplomatieke toelatingen voor overvluchten en landingen van buitenlandse civiele Staatsvluchten;
 • schakel tussen de Belgische luchtcomponent en onze diplomatieke posten, voor de aanvragen van overvluchten en landingen van Belgische militaire toestellen in het buitenland en van buitenlandse militaire toestellen in België.

Zeevaart

De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie heeft een veertigtal zeevaartakkoorden afgesloten. 

 • voorbereiding van de onderhandelingen en opvolging van de akkoorden, zoals de ondertekening en de parlementaire instemmingsprocedure; 
 • deelname aan de Gemengde Commissies opgericht in het raam van die akkoorden;
 • aanspreekpunt voor een aantal specifieke problemen, zoals embargo's, sancties en conflicten;
 • follow-up van multilaterale akkoorden afgesloten in het kader van de International Maritime Organization;
 • deelname aan de vergaderingen van het Federaal Comité voor de beveiliging van de havenfaciliteiten;
 • schakel tussen de Belgisch-Nederlandse Marinecomponent en onze diplomatieke posten, voor de verzoeken tot doorvaart door de Belgische territoriale wateren van buitenlandse militaire schepen en de aanvragen van doorvaart van Belgische militaire schepen in de territoriale wateren van derde landen.

Wegvervoer

 • voorbereiding van de onderhandelingen, in België of in het buitenland, en opvolging van een dertigtal akkoorden, bijvoorbeeld de ondertekening en de parlementaire instemmingsprocedure;
 • deelname aan de Gemengde Commissies opgericht in het raam van die akkoorden.

Spoorvervoer

 • lid van het Intergouvernementeel Comité opgericht door het Cross-Channel of Transmanche Verdrag
 • follow-up van multilaterale spoorwegakkoorden, namelijk de parlementaire instemmingsprocedure, aangenomen door de Intergouvernementele Organisatie voor het Internationaal Spoorwegvervoer (OTIF).

Rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen

 • deelname aan de onderhandelingen van akkoorden inzake wederzijdse erkenning en/of omruiling van rijbewijzen; 
 • doorsturen van jaarlijks 3000 à 4000 rijbewijzen naar de betrokken gemeenten van Belgen die zich in het buitenland domiciliëren en hun rijbewijs omruilen tegen een buitenlands rijbewijs. Hetzelfde gebeurt voor inschrijvingsbewijzen, doorgestuurd naar de DIV, van wagens die in het buitenland worden ingeschreven;
 • omvangrijke correspondentie inzake allerlei praktische vragen m.b.t. de omruiling of de erkenning van rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen.

Diplomatieke toelatingen

 • verzekeren van de procedure betreffende toelatingen voor overvlucht en landing van Belgische luchtmachttoestellen naar het buitenland en van overvlucht en landing van buitenlandse militaire vliegtuigen over en op Belgisch grondgebied;
 • verzekeren van de diplomatieke toelatingen voor Belgische en vreemde militaire schepen.