Wat is economische diplomatie?

  1. Laatst bijgewerkt op

Economische diplomatie...

Economische diplomatie is dan ook een van de hoofdtaken van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken en meer bepaald van de Directie Economische Belangen (B3). De Directie Economische Belangen speelt een belangrijke rol bij de coördinatie van de verschillende actoren die zowel op het federale als op het gewestelijke niveau zijn betrokken bij het bepalen en uitvoeren van de economische diplomatie. 

… met inachtneming van fundamentele waarden

België is voorstander van een economische diplomatie die deel uitmaakt van een groter geheel waarin de mensenrechten en het milieu worden geëerbiedigd. De verdediging van de economische belangen van ons land mag niet ten koste gaan van de basis van fundamentele waarden die de kern vormen van de Belgische diplomatie. Op het Europees en het internationaal niveau draagt België daarom ook actief bij tot de invoering van stelsels om aan de hoogste eisen te voldoen, bijvoorbeeld inzake 

België speelt ook een actieve rol in het Kimberleyproces, en meer in het algemeen voor duurzame ontginning van natuurlijke rijkdommen