Interministerieel Comité Zetelbeleid

Zetelbeleid kan algemeen worden omschreven als het beleid dat betrekking heeft op het onthaal van internationale gouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging (missie, verbindingsbureau, ...) hebben in België.

FAQ over het Interministerieel Comité Zetelbeleid

Veelgestelde vragen over het Interministerieel Comité Zetelbeleid.
 1. Laatst bijgewerkt op

Welke organisaties komen in aanmerking voor de onderhandeling van een zetelakkoord?

Enkel internationale gouvernementele organisaties komen in aanmerking voor zover zij:

 • opgericht zijn door een international verdrag
 • beschikken over een functionele internationale rechtspersoonlijkheid
 • beschikken over organen die onderscheiden zijn van deze van de lidstaten
 • bevoegd zijn om normen uit te vaardigen naar de lidstaten toe

 
Hoe wordt de onderhandelinsprocedure voor de afsluiting van een zetelakkoord opgestart?

Het hoofd van de internationale organisatie doet de aanvraag per brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken. In zijn antwoord zal de Minister het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid aanduiden als officiële gesprekspartner voor de onderhandelingen.

 
Wat is de aard van de voorrechten en immuniteiten die worden toegekend?

De voorrechten en immuniteiten zijn functioneel d.w.z. zij moeten noodzakelijk zijn voor de goede werking van de organisatie. Gezien hun uitzonderingskarakter worden de voorrechten en immuniteiten steeds beperkend geïnterpreteerd. De toekenning van voorrechten en immuniteiten doet geen afbreuk aan de verplichting de wetten en reglementen van het gastland te eerbiedigen.

 
Welke verplichtingen heeft een internationale organisatie bij aankomst van haar ambtenaren?

Volgende gegevens dienen onverwijld aan de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken medegedeeld:

 • naam en voornaam
 • geboorteplaats en datum
 • geslacht
 • nationaliteit
 • adres hoofdverblijfplaats
 • burgerlijk staat
 • samenstelling van het gezin
 • stelsel van sociale zekerheid gekozen door het personeelslid

Elke wijziging in deze gegevens of het vertrek van het personeelslid dienen binnen de twee weken gemeld aan de Directie Protocol.

Voor 1 maart van elk jaar dient de organisatie aan zijn betrokken personeelsleden een fiche te overhandigen met het bedrag van de in het voorbije jaar toegekende salarissen, emolumenten,vergoedingen, pensioenen of rentes. Het dubbel van deze fiches dient aan de bevoegde Belgische fiscale administratie toegestuurd.

Contact: 

Hertogstraat 4
1000 Brussel
Tel.: 00 32 2 501 04 87
E-mail: cips-icz@diplobel.fed.be