Interministerieel Comité Zetelbeleid

Zetelbeleid kan algemeen worden omschreven als het beleid dat betrekking heeft op het onthaal van internationale gouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging (missie, verbindingsbureau, ...) hebben in België.

Lijst intergouvernementele organisaties met zetel of vertegenwoordiging in België

Op deze pagina vindt u een overzicht van de intergouvernementele organisaties met zetel of vertegenwoordiging in België.