Internationale instellingen

Met het oog op de wereldwijde uitdagingen waar we vandaag voor staan, heeft België altijd het standpunt verdedigd dat oplossingen binnen een multilateraal kader moeten worden gezocht en is derhalve bijna systematisch stichtend lid van al deze internationale organisaties: de Europese Unie en de Organisatie van de Verenigde Naties uiteraard, maar ook andere instellingen zoals de OESO, de OVSE en de Raad van Europa. De oplossingen moeten worden geformuleerd binnen een wereldomvattend regulerend kader, dat er ook moet voor zorgen dat de gunstige ontwikkelingen die uit de mondialisering voortvloeien duurzaam zijn en eerlijk worden verdeeld.