Financieel-economische instellingen

Vind meer informatie over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Raad voor Financiële Stabiliteit, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).

Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB)

Op de G20-top van 2 april 2009 in Londen werd beslist de Financial Stability Board of FSB (Raad voor Financiële Stabiliteit) op te richten als opvolger van het ‘Financial Stability Forum’. Alle G20-leden evenals Spanje, Nederland, Zwitserland, Singapore, de Europese Unie en Hong Kong, zijn erin vertegenwoordigd. De FSB heeft als opdracht de zwakke punten van het internationale financiële stelsel in kaart te brengen en maatregelen voor te stellen. Hij fungeert ook als forum voor landen, internationale organisaties en sectorverenigingen die belang hebben bij financiële stabiliteit.
  1. Laatst bijgewerkt op

Samenstelling

De Raad voor financiële stabiliteit bestaat uit:

  • de nationale instanties die waken over de financiële stabiliteit;
  • sectorverenigingen die normen en codes vastleggen, zoals het Bazels Comité voor het bankentoezicht;
  • internationale organisaties, zoals de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), het IMF, de Wereldbank, en de OESO.