Internationale Organisatie voor Francofonie (OIF)

  1. Laatst bijgewerkt op

België, een stichtend lid van de organisatie, heeft er twee zetels, namelijk het federale België en de Fédération Wallonie-Bruxelles, vanwege de bevoegdheidsverdeling tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten.

De OIF, met zetel in Parijs, beschikt verder over zes regionale bureaus en vier permanente vertegenwoordigingen:

  • bij de Verenigde Naties in New York en Genève;
  • bij de Europese Unie in Brussel;
  • bij de Afrikaanse Unie in Addis-Abeba.

Om de twee jaar komen de staats- en regeringsleiders van de lidstaten op een top bijeen om de politieke koers te bepalen en de grote richtsnoeren voor de samenwerking vast te leggen. De organisatie wordt geleid door een secretaris-generaal van de Francofonie met een mandaat van vier jaar. Sinds 1 januari 2019 neemt de Rwandese Louise Mushikiwabo die functie op zich.

De OIF ijvert voor de bevordering van vrede, democratie, mensenrechten, gendergelijkheid, het Frans in het kader van meertaligheid en culturele diversiteit. Vandaag is de OIF gekend voor haar verkiezingswaarnemingsmissies en de jaarlijkse cultuurdagen van de Francofonie. De organisatie profileert zich ook steeds actiever op politiek niveau via haar speciale gezanten en bemiddelingsmissies in Francofonie-landen in conflict.

Kenmerkend voor de OIF zijn haar verschillende "instanties". Zo zijn er twee suborganen:

Ook betrekt ze bij haar werkzaamheden de vier rechtstreekse actoren van de Francofonie:

Verder krijgen haar werkzaamheden vorm op twee permanente ministeriële conferenties, namelijk de Conférence des Ministres de l’Education des Etats et Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN of de Conferentie van de ministers van onderwijs van de lidstaten en regeringen van de Francofonie) en de Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES of de Conferentie van de ministers van jeugd en sport van de Francofonie). Daarnaast is er de Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF, Parlementaire vergadering van de Francofonie), die een adviserende functie heeft.

De Francofonie organiseert ook grote internationale events met de aangesloten staten en regeringen zoals de Jeux de la Francophonie. Deze dagen zijn ingegeven door de wil van de staats- en regeringsleiders die de Franse taal delen om solidariteit onder de Franstalige jeugd tot stand te brengen. Ze bieden de gelegenheid om samen te komen, zich persoonlijk te verrijken en collectief cultuur en sport te promoten. Het Comité international des Jeux werd in 1989 op de conferentie van de ministers van jeugd en sport in het leven geroepen en is sinds 2006 een suborgaan van de OIF.