De Dienst Bijzondere Evaluatie

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) is verantwoordelijk voor de evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DBE draagt als onafhankelijke dienst bij tot een meer doeltreffende, efficiënte en transparante ontwikkelingssamenwerking.

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be