Certificering

DBE is verantwoordelijk voor de certificering van de evaluatiecapaciteit van alle Belgische, ontwikkelingsactoren die met federale middelen gefinancierd worden. Vind hier meer informatie over certificeringsrondes, handleidingen en meest gestelde vragen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Waarom een certificering?

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) is verantwoordelijk voor de certificering van de evaluatiecapaciteit van alle Belgische, met federale middelen gefinancierde ontwikkelingsactoren.

De wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 2013 bepaalt namelijk dat deze actoren zelf verantwoordelijkheid dragen voor de evaluatie van hun interventies. Het certificeren van hun evaluatiesystemen en een ex-post evaluatie wil de kwaliteit van deze systemen verzekeren.

In 2017 heeft DBE een pilootstudie uitgevoerd en het certificeringsinstrument getest. De gekozen aanpak is vooral gericht op leren en continue verbetering.

Het instrument voor certificering, Evaluation Capacity Building (ECB) Initiative, bestaat uit verschillende documenten, namelijk de handleiding voor zelfevaluatie, de handleiding van de assessor en het studierapport.

Concreet leidt het instrument tot het toekennen (of niet) van een ‘ECB-certificaat’ aan individuele organisaties, door DBE. Dit certificaat bevestigt de kwaliteit van het (externe) evaluatiesysteem, van de evaluatiepraktijk en het engagement tot verbeteren van een organisatie.

Certificeringsrondes

Tot op heden heeft méér dan drie kwart van de erkende organisaties zich geëngageerd tot deze oefening en substantiële inspanningen geleverd om de evaluatiefunctie sterker te integreren en om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Om organisaties die nog geen aanvraag indienden of onder voorbehoud gecertificeerd werden, een bijkomende kans te geven, werd eind 2020 een laatste certificeringsronde gehouden voor de periode 2017-2021.

Voor de periode 2022-2026 voorziet DBE een nieuwe certificeringsronde. Dat zal een vereenvoudigde oefening zijn, waardoor organisaties die al gecertificeerd zijn, hun certificaat kunnen vernieuwen. Er wordt daarbij gekeken welke verbeteringen deze organisaties uitvoerden. Ook organisaties die geen aanvraag indienden of onder voorbehoud gecertificeerd werden, kunnen een certificering aanvragen door de volledige procedure te volgen.

Het valt daarbij op te merken dat het voorheen bekomen certificaat geldig blijft tot de (eventuele) toekenning van een nieuw certificaat. De voorwaarden rond het voorbereiden en indienen van een certificeringsaanvraag zijn te vinden in de handleiding voor zelfevaluatie.

meest gestelde vragen over certificering.

Voor bijkomende vragen kan je via e-mail contact opnemen met DBE.

Transversale analyse van de evaluatiecapaciteiten

DBE voerde in 2021 een transversale analyse uit om de resultaten van de certificeringsoefening (periode 2017-2021) te consolideren. Het hoofddoel was om bij te dragen tot een continu leer- en verbeteringsproces m.b.t. de evaluatiecapaciteiten van de sector.

Transversale analyse (PDF, 1.85 MB)

Richtlijnen en handleidingen