Evaluaties

De evaluatieverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie (2005 tot nu) zijn hier beschikbaar. De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en andere betrokken actoren, zoals Enabel, BIO en actoren van de niet-gouvernementele samenwerking geven een antwoord op de conclusies en aanbevelingen van elke evaluatie. Deze worden management responses genoemd en worden bij het verslag gepubliceerd.

De evaluatieverslagen zijn ook beschikbaar in de databank van het DAC Evaluation Resource Centre (DEReC). DeReC verzamelt evaluaties van alle ontwikkelingsagentschappen ter wereld die lid zijn van het Ontwikkelingscomité (Development Assistance Committee - DAC) van de OESO. Met meer dan 3.000 verslagen is DEReC een uitgebreide en unieke bron die evaluatoren, beleidsmakers, onderzoekers en het brede publieke toegang geeft tot resultaten van ontwikkelingssamenwerking in diverse vormen en contexten.

De Dienst Bijzondere Evaluatie beheert haar eigen evaluaties, volgt evaluaties op in samenwerking met verschillende actoren en geeft ondersteuning aan andere evaluaties.

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be