Evaluatieverslagen: archieven

Alle evaluatieverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie kunnen geraadpleegd en gedownload worden vanaf 2005. Er wordt een beroep gedaan op externe experten om de evaluaties uit te voeren.

2018

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie - 2018
  1. Laatst bijgewerkt op

Evaluatie ‘Inclusief en duurzaam ondernemerschap in de landbouwsector in Benin’

Deze landenevaluatie werd opgestart tijdens de voorbereiding van een nieuw samenwerkingsprogramma in Benin in 2018. Het doel was om uit een steekproef van interventies lessen te trekken over de doeltreffendheid en de toegevoegde waarde van een geïntegreerde aanpak.

Het in kaart brengen van de Belgische expertise moet opportuniteiten identificeren voor toekomstige programmering gericht op inclusief en duurzaam ondernemerschap.

Evaluatie van de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de privésector

Deze evaluatie richtte zich op de strategienota 'Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector' van 2014.

De evaluatie heeft als doel de steun te identificeren die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft verleend aan de ontwikkeling van de privésector, de relevantie van de strategie, de uitvoering ervan en de bereikte resultaten te beoordelen, en lessen te trekken voor de lopende reflecties over de strategie.

Impactevaluatie van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking

De hoofddoelstelling was de evalueerbaarheid van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking te onderzoeken. De tweede doelstelling was het analyseren en interpreteren van de impact van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking op basis van een steekproef van interventies in Benin, Ethiopië en Vietnam.

De evaluatie omvatte zowel langetermijnpartnerschappen tussen academische instellingen (2000-2014), als individuele studiebeurzen (2008-2016) door twee koepelorganisaties VLIR-UOS en ARES.

Evaluatie van de ontwikkelingseducatieacties gefinancierd of gecofinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de periode 2014-2017

Deze evaluatie trachtte meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de acties op het gebied van ontwikkelingseducatie en mogelijke manieren om de doeltreffendheid ervan te verbeteren. De resultaten kunnen de reflectie over toekomstige onderwijsprogramma's voeden en ondersteunen.

In de eerste fase werden audiovisuele producties, korte acties en evenementen geëvalueerd, in de tweede fase werden projecten en meerjarenprogramma's van NGO's onderzocht.