Evaluatieverslagen: archieven

Alle evaluatieverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie kunnen geraadpleegd en gedownload worden vanaf 2005. Er wordt een beroep gedaan op externe experten om de evaluaties uit te voeren.

2019

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie - 2019
  1. Laatst bijgewerkt op

Evaluatie van de Belgische exitstrategieën in zes landen van de directe bilaterale samenwerking

Deze evaluatie onderzocht de terugtrekking van de Belgische gouvernementele samenwerking uit zes partnerlanden: Algerije, Bolivia, Ecuador, Peru, Vietnam en Zuid-Afrika. In 2015 werden de beslissingen genomen voor een effectieve exit in 2019.

De doelstellingen van de evaluatie waren het analyseren van de relevantie van de keuze van de exitlanden, de uitvoering, de resultaten en het trekken van lessen voor toekomstige exitstrategieën.

Evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, de integratie van het thema voedselzekerheid en de multi-actorenaanpak binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De evaluatie had tot doel de lopende programma's en de integratie van voedselzekerheid in de Belgische ontwikkelingssamenwerking te evalueren.

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid was een financieringsinstrument dat tot doel had de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren. Dit instrument werd opgericht in 2010 en werd in 2015, halverwege zijn looptijd, opgeheven.