Evaluatieverslagen: archieven

Alle evaluatieverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie kunnen geraadpleegd en gedownload worden vanaf 2005. Er wordt een beroep gedaan op externe experten om de evaluaties uit te voeren.

2020

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie - 2020
  1. Laatst bijgewerkt op

Evaluatie van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) Waardig Werk

Deze evaluatie onderzocht de toegevoegde waarde van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) Waardig Werk, ontwikkeld door negen niet-gouvernementele Belgische organisaties. Het GSK is gebaseerd op een thematische aanpak.

Deze evaluatie had een lerend karakter en onderzocht welke toegevoegde waarde dit thematisch benadering had gecreëerd, welke elementen hadden bijgedragen tot het succes of welke voor verbetering of aanpassing vatbaar waren.

Evaluatie 'Digital for Development (D4D)'. In hoeverre kan het potentieel van digitale technologie worden benut voor/door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?

Deze evaluatie richtte zich op de strategienota ‘Digital for Development’ (D4D) uit 2016 en de concrete toepassing van D4D-projecten.

Het doel was om de integratie van de D4D-strategie in de Belgische ontwikkelingsprogramma's te beoordelen en om de resultaten van de uitgevoerde interventies te evalueren.