Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Het jaarverslag van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat in op de klimaatuitdaging en het multilateralisme

“Today’s threats – from Covid-19 to climate change – are global and must be addressed through multilateral cooperation”, dixit VN secretaris-generaal Antonio Guterres.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
een kraan

© Enabel

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking publiceerde in maart 2022 haar jaarverslag over 2021 ‘Multilateralisme en klimaat onder hoge druk’. De samenwerkingsactoren worden geconfronteerd met toenemende druk om te reageren op globale uitdagingen, zoals klimaatsverandering. Ook de covidpandemie had in 2021 nog steeds een invloed op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Bijzondere Evaluator Cécilia De Decker verklaarde het volgende: “Internationale uitdagingen vereisen internationale oplossingen. Alleen door samen te werken kunnen we conflicten voorkomen, duurzame vrede garanderen, sociale ongelijkheden (met inbegrip van de digitale kloof) verminderen en onze planeet beschermen tegen pandemieën en klimaatverandering. De Belgische samenwerking zet terecht in op deze internationale uitdagingen, maar kan nog extra stappen zetten.”

Het doel van dit jaarrapport is om verslag uit te brengen over het gebruik van overheidsmiddelen voor ontwikkelingssamenwerking en lessen te trekken over wat goed werkt en wat minder, en waarom.

Core funding, klimaatfinanciering en digitalisering

België is een sterk voorstander van een doeltreffend multilateralisme en vertaalt dit in een beleid van core funding voor multilaterale partnerorganisaties. Uit evaluatie blijkt dat core funding de organisaties helpt om de voorspelbaarheid van hun hulp te verhogen en deze flexibeler in te zetten. Ook konden ze financiële middelen toewijzen aan projecten die van cruciaal belang zijn voor hun kerntaken, die zonder core funding ondergefinancierd dreigen te blijven.

In samenwerking met de Directie Milieu en Klimaat (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en de Dienst Klimaatverandering (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) werd een evaluatie naar de Belgische internationale klimaatfinanciering uitgevoerd. De pandemie heeft klimaatactie op de achtergrond gedrongen en dat treft voornamelijk kwetsbare landen. Hoewel de Belgische klimaatactie enige positieve resultaten heeft opgeleverd, zijn meer inspanningen nodig om deze uitdagingen aan te pakken. Ook worden klimaatdoelstellingen nog te vaak als secundair beschouwd ten opzichte van ontwikkelingsdoelstellingen.

De pandemie had een grote invloed op de versnelde digitalisering, daarom werd er dieper ingegaan op de gevolgen hiervan voor de Belgische strategie en interventies van ‘Digital for Development’ (D4D). Deze vervolgstudie sluit aan op de D4D-evaluatie van 2020 en stelde vast dat kwesties zoals digitale uitsluiting, milieu en gender nog belangrijker werden om rekening mee te houden in het D4D-beleid. Het digitale kan ook een positieve hefboom zijn voor een inclusief, duurzaam en veerkrachtig economisch herstel.

Peer Review

Naast haar eigen evaluaties, is de Dienst Bijzondere Evaluatie ook actief betrokken bij andere evaluaties. In 2021 werkte ze samen met onder andere de federaties van niet-gouvernementele samenwerkingsactoren (ngo-federatie, ACODEV, Fiabel), Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap) en BIO (Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden). DBE helpt ook mee aan de versterking van evaluatiecapaciteiten in België en in partnerlanden.

De Dienst Bijzondere Evaluatie liet tot slot een peer review van haar eigen activiteiten uitvoeren. Rekening houden met de aanbevelingen zal helpen om de kwaliteit van haar evaluaties te verbeteren.