Resultaten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) volgt de ontwikkelingsresultaten op verschillende vlakken op. In de bilaterale partnerlanden schrijft de Belgische samenwerking zich in in de resultatenkaders van de partnerlanden.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vaak worden die resultaten opgevolgd in het kader van sectorale of thematische platformen waarin het partnerland en verschillende donoren verzameld zijn. Dergelijke fora zijn ook een goede plaats om als donorgemeenschap de technische en politieke dialoog te voeren met de partner op basis van behaalde resultaten.

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) doet echter ook een resultatenopvolging van interventies uitgevoerd door de Belgische niet-gouvernementele partners. Tussentijdse evaluaties worden gebruikt om in te schatten of de vooropgestelde resultaten behaald zullen worden, maar ook om lessen te trekken, eventueel met oog op een nieuwe fase of een nieuwe interventie. Evaluaties op het einde van een interventie worden gebruikt om rekenschap af te leggen over behaalde resultaten.

Image
Une réunion d'affaires

© Shutterstock

Transparant communiceren en rapporteren

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) engageert zich om samen met de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking rekenschap af te leggen over behaalde resultaten.

Deze focus op resultaten kadert in het engagement van DGD om de samenwerking doeltreffender te maken - een internationaal engagement afgesproken in het kader van het Global Partnership for Effective Development Cooperation (Busan 2011). Het kadert ook in het engagement om bij te dragen aan de Agenda 2030 en deze bijdrage zichtbaar te maken.

DGD meet de resultaten met behulp van verschillende instrumenten om een duidelijker beeld te creëren van de doeltreffendheid en hierover transparant te kunnen rapporteren en communiceren.
 

Openaid

Openaid bevat informatie over alle projecten, programma's, internationale bijdragen, humanitaire hulp, of andere uitgaven sinds 2014, die deel uitmaken van de officiële Belgische hulp en die aangerekend worden op de budgetten van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.
 

DGD werkt aan betere resultaten op basis van vijf basisprincipes


1. Resultaatgericht beheer

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp streeft goede ontwikkelingsresultaten na door met die actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te werken die de capaciteit hebben om resultaatsgericht te beheren


2. Resultaatgericht financieren

Nieuwe financieringen dienen rekening te houden met de ontwikkelingsresultaten van het verleden, zonder het belang van innovatie uit het oog te verliezen. Dat kan op verschillende niveaus:

  • de keuze van interventiezones,
  • sectoren/thema’s,
  • de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking,
  • de lokale partners,
  • nieuwe interventies.


3. Lessen trekken

Het meten van resultaten moet toelaten te weten wat werkt en wat niet. Dergelijke lessen moeten gedeeld worden met alle actoren en met het ruimer publiek.

De lessen moeten wat opbrengen voor de hele Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp, voor alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en ook door én voor onze lokale partners. 

 
4. Rekenschap afleggen en communiceren

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp communiceert transparant over de behaalde resultaten, onder meer via een database (link) en in het jaarrapport (link). De actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking rapporteren conform de standaard van het International Aid Transparancy Initiative (IATI). 

 
5. Lokale capaciteit versterken

Goede lokale gegevens moeten donoren beter in staat stellen om te weten hoe alle partijen bijdragen tot het behalen van lokale doelstellingen. Daarom neemt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp initiatieven om de lokale capaciteit op het vlak van opvolging en evaluatie te versterken. Het doel hierbij is om op langere termijn meer en betere resultaatinformatie te krijgen van de lokale partners, deze te gebruiken en de informatie, de verwerkingsmethoden en de conclusies met de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale partners te delen.
 

ODA-databank

Via deze link kunnen alle ODA-aanrekenbare uitgaven van DGD vanaf 2008 geraadpleegd worden: projecten uitgevoerd door Enabel, door DGD mee gefinancierde programma's van niet-gouvernementele of institutionele actoren, bijdragen aan internationale organisaties, humanitaire hulp, administratieve uitgaven …

Door waarden te kiezen uit 1 of meerdere keuzelijstjes bovenaan, kan er gezocht worden op specifieke soorten financieringen.

Om de details te bekijken van een bepaalde financiering, klik met de rechtermuistoets op de lijn in kwestie, en kies "drill through".

Merk op dat alleen de financieringen op budget van DGD zijn opgenomen, en geen ODA-aanrekenbare uitgaven van andere Belgische overheden (andere FOD's, gewesten, provincies, gemeenten…).

Hierbij ook het overzicht (PDF, 415.85 KB) van de totale Belgische ODA aanrekenbare uitgaven van alle Belgische overheden voor de periode 2020-2021.