Thema’s

Een overzicht van de verschillende thema’s waarrond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Gender

De genderdimensie beoogt de empowerment van vrouwen en meisjes en de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving.
  1. Laatst bijgewerkt op

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht en een kwestie van sociale rechtvaardigheid. "Hoe kunnen we immers bijdragen aan een rechtvaardige, billijke en duurzame ontwikkeling als 50% van de bevolking niet dezelfde rechten en levenskansen heeft en gediscrimineerd wordt?”

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes zijn de sleutel tot groei en armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van alle SDG's.

Image
Jeune femme devant un groupe de manifestants

© Shutterstock

Actiedomeinen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking


De Belgische Ontwikkelingssamenwerking integreert de dimensie op transversale wijze in al haar interventies en ondersteunt ook specifieke interventies.

Er zijn vier prioritaire actiegebieden:

  • gezondheid en seksuele en reproductieve rechten
  • de uitvoering van VNVR-resolutie nr. 1325 (2000) 'Vrouwen, Vrede en Veiligheid', met inbegrip van de strijd tegen alle vormen van gendergelateerd geweld
  • onderwijs aan meisjes en opleidingen aan vrouwen (alfabetisering, beroepsvorming)
  • economische empowerment van vrouwen en meisjes
     

Adviesraad Gender en Ontwikkeling


De Adviesraad Gender en Ontwikkeling werd opgericht bij koninklijk besluit om bij te dragen aan de beslissingen inzake gender en ontwikkeling van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering.

De Raad heeft tot taak de ministers te adviseren en bij te dragen aan een betere integratie van de genderdimensie in het Belgische samenwerkingsbeleid en in de standpunten die België op internationaal niveau inneemt.

De Raad brengt expertise samen uit de Franstalige en Nederlandstalige academische wereld, vrouwenraden, ’ngo’s en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
 

Alle adviezen en publicaties van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling zijn beschikbaar op www.argo-ccgd.be

Image
Logo ARGO / CCGD