Thema’s

Een overzicht van de verschillende thema’s waarrond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Landbouw en voedselzekerheid

Landbouw en voedselzekerheid is een van de prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks wordt binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking gemiddeld een budget van 150 tot 170 miljoen euro besteed aan landbouw en voedselzekerheid.
  1. Laatst bijgewerkt op

Landbouw behoort in de meeste partnerlanden van onze bilaterale samenwerking tot de concentratiesectoren en is eveneens een belangrijke sector waar de niet-gouvermentele actoren  werkzaam zijn.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking levert ook een bijdrage in de financiering en het uitwerken van de strategische beleidslijnen van de multilaterale instellingen die gespecialiseerd zijn in landbouw en voedselzekerheid (EU, FAO, WFP, CGIAR).

Image
Een boer in Angola

© Shutterstock

Inzet op duurzame landbouw en voedselzekerheid


Een strategische inzet op duurzame landbouw en voedselzekerheid is van vitaal belang voor het realiseren van SDG 2 en is essentieel om duurzame, inclusieve economische groei te realiseren, in het bijzonder in de partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking waar het merendeel van de bevolking werkzaam is in de landbouwsector.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame, inclusieve en performante landbouwsector die de boeren een waardig inkomen garandeert en een landbouwproductie die voldoende veilig en kwalitatief voedsel voortbrengt zonder schade te berokkenen aan het milieu, waardoor boeren uit de spiraal van armoede kunnen getild worden. België focust hierbij op de rol van de landbouwer als ondernemer en actor van duurzame voedselsystemen.
 

Duurzame en veerkrachtige voedselsystemen


Om de Agenda 2030 te verwezenlijken, is een transitie naar duurzame, veerkrachtige voedselsystemen via een integrale en systemische aanpak nodig. In dit kader zal de Belgische ontwikkelingssamenwerking prioritair aandacht besteden aan:

  1. het stimuleren van meer duurzame productiemethodes waaronder agro-ecologie, 
  2. een inclusieve benadering van de voedselsystemen met extra aandacht voor vrouwen, jongeren en familiale landbouwers,
  3. het verhogen van  toegang tot  gezonde, kwalitatieve en betaalbare voeding,
  4. het versterken van een gunstige faciliterende omgeving voor de transitie naar duurzame voedselsystemen
  5. het inzetten op onderzoek, verbeteren van kennis en toegang tot innovaties,
  6. het opbouwen van weerbaarheid van de landbouwers bij humanitaire acties.