Thema’s

Een overzicht van de verschillende thema’s waarrond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Waardig werk en sociale bescherming

Waardig werk, waarvan sociale bescherming een onderdeel is, is een van de prioritaire thema's van de wet van 2013 en is opgenomen in SDG 8.
  1. Laatst bijgewerkt op

Waardig werk, waarvan sociale bescherming een onderdeel is, is een van de prioritaire thema's van de wet van 2013 en is opgenomen in SDG 8. Wat de actoren betreft, wordt het thema hoofdzakelijk gedragen door ons partnerschap met:

  • de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die een verplichte (€ 3.000.000/jaar) en een vrijwillige (€ 4.000.000/jaar) bijdrage ontvangt, enerzijds uit de normale begroting (Regular Budget Supplementary Account) en anderzijds uit het Flagship Programme Social Protection Floors for All 
  • de organisatie van de civiele maatschappij (OCM) die actief zijn in een gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) voor waardig werk (92 M € voor 2017-2021)
  • het Belgische samenwerkingsagentschap Enabel, in het kader van een gloednieuw thematisch programma voor sociale bescherming en waardig werk, gericht op Uganda, Rwanda en de DRC (50 M € voor 2022-2026)

Sociale bescherming is een van de vier pijlers van de Agenda voor waardig werk, die door de Internationale Arbeidsorganisatie is vastgesteld.

Sociale bescherming draagt ook bij tot de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), en meer bepaald tot de uitbanning van armoede (SDG1), waarvan een van de doelstellingen erin bestaat "nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen te implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en kwetsbaren" (subdoelstelling 1.3).

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking pleit voor een alomvattende en universele aanpak van de sociale bescherming. De aanpak, richtsnoeren en normen van de ILO bepalen de maatstaven voor het ontwerpen, het opzetten en het versterken van de nationale stelsels voor sociale bescherming in ontwikkelingslanden.

De COVID-19-crisis heeft de politiek bewust gemaakt van het belang van universele sociale bescherming.

Image
Jeune homme apprenant la plomberie dans un camp de réfugié au Kenya.

© Shutterstock