Wie zijn we?

Wij zijn de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), bij het publiek ook wel bekend onder de naam ‘Belgische ontwikkelingssamenwerking’. Sinds 2002 maken we deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Transparantie van de officiële ontwikkelingshulp

Met de ondertekening van het ‘International Aid Transparency Initiative’ (IATI) in 2012, en met het akkoord over de nieuwe ‘Common Open Standard’ op het High Level Forum on Aid Effectiveness in Busan in 2011, heeft België zich ondubbelzinnig geëngageerd voor een transparante hulp.
 1. Laatst bijgewerkt op

Transparantie is een van de 5 sleutelelementen in de Aid Effectiveness-agenda (geformuleerd in de Parijsverklaring en uitgewerkt in concrete beloftes in de Accra Agenda for Action (1).

Het belang ervan voor de effectiviteit van de hulp speelt op verschillende niveaus:

 • partnerlanden hebben nood aan gedetailleerde forward-looking informatie over de hulpstromen om te kunnen plannen en de eigen budgetten op te stellen, en aan tijdige up-to-date informatie over de gerealiseerde hulpstromen om de planning te kunnen opvolgen,
 • de donorgemeenschap heeft nood aan gedetailleerde forward-looking informatie voor zowel een nationale als internationale verdeling van het werk en om tijdig te kunnen ingrijpen,
 • onderzoeksinstellingen en het Development Assistance Committee van de OESO hebben die informatie nodig voor hun analyses, achtergrondstudies en evaluaties,
 • de burgers van zowel donor- als partnerlanden hebben er baat bij dat hun regeringen op die informatie kunnen rekenen.

Doelmatige transparantie vereist:

 • dat de informatie voor alle belanghebbenden vlot toegankelijk is en dus ergens online gepubliceerd wordt,
 • en dat er daarbij (zo mogelijk wereldwijde) standaarden gebruikt worden, zowel qua inhoud (parameters, specifieke info) als qua vorm (concrete classificaties, codes, tijdstippen waarop een nieuwe publicatie van gegevens verwacht kan worden, softwarematige afspraken).
   

IATI


Om deze transparantie te promoten en vorm te geven, ging in 2008, tijdens het reeds vermelde High Level Forum on Aid Effectiveness in Accra, het ‘International Aid Transparency Initiative’ (IATI) van start, op initiatief van een aantal bilaterale donoren, partnerlanden en ngo's.

Ondertekenaars van het Initiatief verbinden er zich toe de Accra transparantie-engagementen daadwerkelijk in de praktijk te brengen, door de regelmatige publicatie van alle relevante informatie over hun hulpstromen.

Daartoe heeft IATI een standaard opgesteld voor het technische formaat en de vereiste inhoud. IATI-ondertekenaars publiceren de gegevens op hun eigen website en geven de precieze URL door aan IATI, die het inschrijft in een zogenaamde ‘Register’. Op die manier kunnen zoekmachines en andere applicaties (zoals Aid Management Platforms in de partnerlanden, interactieve kaarten enz.) de informatie automatisch oppikken en verwerken.
 

Common Open Standard


Het succes van IATI heeft uiteindelijk geleid tot een akkoord tussen alle DAC-donoren voor een nieuwe Common Open Standard die gegevens over de hulp publiceert en die de technische en inhoudelijke vernieuwingen van IATI combineert met de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de DAC-statistieken.

Met die voorlopige uitkomst, is een gedetailleerde, open en toegankelijke en wereldwijd uniforme standaard een feit geworden.

Implementation schedule common standard - Belgium

(1) Accra Agenda for Action (2008), §24 partim: donors will publicly disclose

 • regular, detailed and timely information on volume, allocation and, when available, results of development expenditure
 • timely information on annual commitments and actual disbursements
 • regular and timely information on their rolling three- to five-year forward expenditure and/or implementation plan, with at least indicative resource allocation and will address any constraints to providing such information.