België en de andere EU-lidstaten nemen nieuwe conclusies van de Raad van de EU over de strijd tegen het terrorisme aan

  1. Laatst bijgewerkt op

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin, is verheugd dat de Raad van de Europese Unie op maandag 15 juni nieuwe conclusies heeft aangenomen over de externe dimensie van de preventie en bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme.

De strijd tegen het terrorisme is een prioriteit van het Belgische buitenlandse beleid, zowel voor de internationale veiligheid als voor de veiligheid van onze burgers. Het is ook een van de centrale thema's van ons mandaat als verkozen lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de jaren 2019 en 2020. België verdedigt een alomvattende en inclusieve aanpak in zijn strijd tegen het terrorisme en juicht toe dat het volledig tot uiting komt in de conclusies.

De nieuwe conclusies, in aanvulling op de conclusies die in 2015 en 2017 zijn aangenomen, versterken de instrumenten van de EU voor actie op het gebied van terrorismebestrijding en passen binnen de evolutie van de dreigingen en de verschijnselen die we moeten bestrijden. Ze houden rekening met de successen die we de afgelopen jaren hebben geboekt, zoals de territoriale nederlaag van Daesh, maar ook met nieuwe uitdagingen zoals de toenemende instabiliteit in delen van Afrika en Azië, het toegenomen gebruik van het internet door terroristische organisaties of de dreiging van rechts-extremisme. De tekst roept de lidstaten ook op rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie en te voorkomen dat terroristen misbruik maken van de gezondheidscrisis.

De instrumenten die de Europese Unie in staat stellen om dagelijks te werken aan het voorkomen van terrorisme en gewelddadig extremisme worden ook versterkt. Dat is het geval voor het netwerk van Europese deskundigen op het gebied van terrorismebestrijding, dat België volledig steunt. Die Europese deskundigen, van wie er momenteel drie Belgische zijn, werken aan de versterking van lokale partnerschappen en samenwerking tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij wetshandhavings- en preventiemaatregelen.

De Belgische autoriteiten veroordelen het terrorisme in al zijn vormen en uitingen, maar zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen het terrorisme alleen kan worden gevoerd met volledige eerbiediging van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. Wij zijn verheugd over de erkenning van de mogelijke negatieve gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van het terrorisme voor de mensenrechten en de activiteiten van de humanitaire organisaties in de tekst, en over de toezegging van de EU om de humanitaire ruimte in stand te houden, onder meer door de ontwikkeling van best practices en de vaststelling van verzachtende maatregelen. België neemt deel aan dat debat, zowel binnen de Europese Unie als in andere fora zoals de Verenigde Naties. Het onderwerp werd besproken op ministerieel niveau tijdens een evenement op hoog niveau dat mee door België werd georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in september 2019, en vorige week tijdens een side-event dat mee werd georganiseerd door onze Permanente Vertegenwoordiging in New York in het kader van het segment humanitaire zaken van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC).

 

  1. Nieuwstype