België neemt het voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over

Op 1 februari 2020 neemt België het voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor een maand over. Ons land is sinds 1 januari 2019 lid van de Veiligheidsraad voor een periode van twee jaar.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van minister Philippe Goffin

Op 1 februari 2020 neemt België het voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor een maand over. Ons land is sinds 1 januari 2019 lid van de Veiligheidsraad voor een periode van twee jaar. Tijdens zijn voorzitterschap zal België verschillende onderwerpen op de agenda van de Veiligheidsraad plaatsen, zoals de kwestie van kinderen in gewapende conflicten, overgangsjustitie en het belang van Europese samenwerking binnen de Veiligheidsraad.

Het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid: ons land moet zorgen voor de goede werking van de Raad en adequaat reageren op elke dringende ontwikkeling in de wereld die de mobilisatie van de Veiligheidsraad vereist. Een dergelijk voorzitterschap is ook een gelegenheid om de internationale aandacht te vestigen op bepaalde kwesties die belangrijk zijn voor de Belgische diplomatie.

Een traditie in multilateralisme

Als stichtend lid van de Verenigde Naties staat het multilateralisme voor België centraal in zijn buitenlandbeleid. Ons Europees engagement maakt deel uit van dezelfde aanpak die erop gericht is het internationaal recht en de samenwerking te laten overheersen boven het recht van de sterkste. België is ook van mening dat regionale samenwerking - net als de EU - een belangrijk instrument is om gemeenschappelijke en gedeelde standpunten te verdedigen. Conflictpreventie en respect voor de mensenrechten zijn de drijvende krachten achter het engagement van ons land in de Veiligheidsraad.

Het Handvest van de Verenigde Naties geeft de Veiligheidsraad de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. In een tijd waarin nationalisme en unilateralisme overal weer de kop opsteken, verdient die verantwoordelijkheid het om herinnerd en gesteund te worden. In dat opzicht steunt België het initiatief "Action for Peacekeeping " van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en steunt het de vredesmissies van de Verenigde Naties. Ter plaatse nemen momenteel zo'n 80 Belgische blauwhelmen deel aan die operaties, voornamelijk in Mali.

Onze specifieke accenten op de internationale agenda

België heeft besloten om drie specifieke onderwerpen op de agenda van de Veiligheidsraad te zetten:

  • Kinderen in gewapende conflicten. Vandaag de dag lijden meer dan 420 miljoen kinderen (1 op 5 wereldwijd) onder de gevolgen van conflictsituaties. Op 12 februari zal koning Filip de Veiligheidsraad toespreken over het thema "Kinderen beschermen door middel van vredesprocessen". De zitting zal de gelegenheid bieden om de richtlijnen voor de bescherming van kinderen in vredesprocessen te bespreken die door de Verenigde Naties zijn ontwikkeld en om de leden van de Veiligheidsraad rond dit thema te mobiliseren.
  • Transitionele justitie. In de nasleep van conflicten worden landen vaak nog steeds geconfronteerd met enorme uitdagingen zoals geweld of grote schendingen van de mensenrechten of het internationaal humanitair recht. Gemeenschappen die voorheen tegenstribbelden, moeten leren om weer samen te leven en een samenleving op te bouwen die gebaseerd is op verzoening. Landen die een crisis achter de rug hebben, begrijpen steeds meer hoe belangrijk het is om rekening te houden met die trauma's om tot een vreedzame samenleving en duurzame vrede te komen. Transitionele justitie speelt op dat gebied een sleutelrol. Op 13 februari zal minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin een open debat in de Veiligheidsraad over transitionele justitie voorzitten, in aanwezigheid van verscheidene deskundigen en belangrijke getuigen.
  • Europese samenwerking binnen de VN-Veiligheidsraad: België heeft Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, uitgenodigd om de Veiligheidsraad toe te spreken over de rol en het optreden van de Europese Unie op het wereldtoneel en over de samenwerking tussen de EU en de VN. Zijn toespraak - de eerste in zijn hoedanigheid van Hoge Vertegenwoordiger - is gepland voor 25 februari.

Het succes van het Belgische voorzitterschap en mandaat in de VN-Veiligheidsraad is het resultaat van langdurig werk in New York, Brussel en in het hele Belgische diplomatieke netwerk. Ons hele diplomatieke netwerk wordt gemobiliseerd om van het mandaat een succes te maken, of het nu gaat over de diensten van de centrale administratie in Brussel of over onze diplomatieke posten, die een waardevolle bron van analyses zijn zo dicht mogelijk bij de gebeurtenissen op het terrein en een essentieel steunpunt voor de door ons land verdedigde standpunten.

Over de VN-Veiligheidsraad

Vijftien leden hebben een zetel in de Veiligheidsraad, waarvan vijf permanent: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. De tien gekozen leden hebben één zetel voor een periode van twee jaar. Niet alleen ons land maakt er deel van uit, maar ook Estland, Duitsland, Niger, Saint Vincent en de Grenadines, Tunesië, Vietnam, Indonesië, de Dominicaanse Republiek, Duitsland en Zuid-Afrika. In het verleden was België lid van de Veiligheidsraad in 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992 en 2007-2008.

Bekijk ook onze lanceringvideo: https://youtu.be/GyVWUrm25VQ

 

  1. Nieuwstype