België ondersteunt de ontwikkeling van civiele nucleaire toepassingen via de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA)

België ondersteunt de ontwikkeling van civiele nucleaire toepassingen via de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) in sectoren zoals de gezondheidszorg en de landbouw.

  1. Laatst bijgewerkt op

België ondersteunt de ontwikkeling van civiele nucleaire toepassingen via de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) in sectoren zoals de gezondheidszorg en de landbouw.

De IAEA steunt haar lidstaten bij de ontwikkeling van nucleaire technologieën en garandeert het vreedzame gebruik ervan. België is een toonaangevende speler op dit gebied, dankzij haar erkende knowhow op het gebied van nucleair wetenschappelijk onderzoek en nucleaire geneeskunde. Naast de verplichte bijdrage aan de reguliere begroting, steunt België het IAEA jaarlijks met een vrijwillige bijdrage die de rol van het Agentschap in de civiele nucleaire samenwerking en in de preventie van de verspreiding van kernwapens versterkt. België zal in 2020 een vrijwillige bijdrage van 1.608.768 euro leveren aan het IAEA om verschillende programma's te financieren.

Betere toegang door technische samenwerking

Ons land zal 695.682 euro bijdragen aan het Fonds voor technische samenwerking van de IAEA, het belangrijkste financiële instrument voor de verbetering van de toegang tot nucleaire technologieën voor ontwikkelingslanden door middel van toepassingen op gebieden als gezondheid en voeding, voedsel en landbouw, water, milieu en energie.

Nucleaire non-proliferatie

De COVID-19-pandemie belemmert de activiteiten van het Agentschap op het gebied van nucleaire non-proliferatieverificatie, zoals inspecties ter plaatse. 148.085 euro zal worden toegewezen aan mitigatiemaatregelen die de rol van de toezichthoudende organisatie in de kernenergiesector op het gebied van non-proliferatie tijdens de pandemie veiligstellen.

Preventie van zoönosen

290.000 wordt toegewezen om de capaciteit te versterken om toekomstige zoönose-epidemieën, d.w.z. de overdracht van ziekteverwekkers van dieren op mensen (ZODIAC), te voorkomen, op te sporen en in te dammen. De COVID-19-pandemie toont aan dat extra inspanningen en onderzoek cruciaal zijn om onze gezondheid te beschermen.

Kankerbehandeling

België trekt ook 50.000 euro uit voor Nucleaire Toepassingen in Kankertherapie (NACT), waarmee het IAEA ontwikkelingslanden helpt bij het verstrekken van hoogwaardige radiotherapie aan kankerpatiënten. 110.000 euro zal worden besteed aan het programma tegen baarmoederhalskanker, een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen. 90% van de resulterende sterfgevallen vindt plaats in landen met een laag of gemiddeld inkomen. De Belgische bijdrage zal worden gebruikt voor de preventie, de screening en de behandeling van dit type kanker.

Landbouw

Er wordt 300.000 euro uitgetrokken voor het project ter verbetering van de bananenteelt en de koffieteelt in Afrika ten zuiden van de Sahara. Nucleaire toepassingen in de landbouw zijn afhankelijk van het gebruik van isotopen en stralingstechnieken om gewasvariëteiten te selecteren die het best bestand zijn tegen klimaatverandering, plagen en ziekten. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Belgische instellingen en universiteiten.

Bescherming

15.000 gaat naar het Wetenschappelijk Comité van de Verenigde Naties voor de gevolgen van atoomstraling (UNSCEAR), dat toezicht houdt op de gevolgen van blootstelling aan radioactieve straling. UNSCEAR onderzoekt onder meer de gevolgen van nucleaire incidenten, zoals in Fukushima en Tsjernobyl.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen