België op de 76ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

De 76ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN start op 20 september in New York met als thema "Bouwen aan veerkracht via hoop, om te herstellen van COVID-19 - duurzaam heropbouwen, antwoorden op de noden van de planeet, respect voor de rechten van mensen - , en de Verenigde Naties nieuw leven in te blazen”.

In de context van de COVID-19-pandemie zal de high level week (20-27 september) deels fysiek en deels virtueel worden gehouden. België wordt in New York vertegenwoordigd door Eerste minister Alexander De Croo en vice-Premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Voor het eerst sinds het uitbreken van COVID-19 zijn internationale leiders naar New York gekomen om persoonlijk hun visie op multilateralisme kracht bij te zetten.

Ondanks de bijzondere omstandigheden zullen Alexander de Croo en Sophie Wilmès deze week gebruiken om de prioriteiten en problemen van België op het hoogste niveau in de VN aan te kaarten.

Klimaatverandering, de strijd tegen de COVID-19-pandemie en gevolgen ervan, de verdediging van de mensenrechten (met nadruk op vrouwen, meisjes en LGBTIQ), de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme, conflicten en humanitaire crisissen, eerbied voor de rechtsstaat en de democratische beginselen, de strijd tegen straffeloosheid en de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: België blijft er meer dan ooit van overtuigd dat een dynamisch en toekomstgericht multilateralisme met internationale samenwerking dé manier vormt om antwoorden te bieden op als deze hoogdringende mondiale uitdagingen.

Zij zullen ook de gelegenheid hebben om veel van hun tegenhangers en belangrijke VN-verantwoordelijken te ontmoeten, zowel in bilateraal of multilateraal kader. Eerste minister De Croo zal op zaterdag 25 september in naam van België de Algemene Vergadering toespreken.

Minister Wilmès zal ongeveer 20 bilaterale ontmoetingen hebben met een aantal van haar ambtgenoten uit Azië, Afrika, het Midden-Oosten en elders.

Deze wereldwijde uitdagingen hebben ook een directe impact op de veiligheid en de welvaart van ons land. Op multilateraal niveau concrete antwoorden bieden op deze uitdagingen staat centraal in het buitenlands beleid van België. Daarom blijft België een zeer actieve rol spelen in de VN.

Alexander De Croo: "In een complexe en steeds veranderende wereld draait alles om teamwork en partnerschappen. Het beheer van de COVID-19-crisis en de snelle ontwikkeling van veilige vaccins hebben dit bij uitstek aangetoond. Net omdat samenwerking essentieel is, blijft België een voorvechter voor multilateralisme. Niet als een klein land dat wacht op de voordelen, maar als een sterke speler die altijd klaarstaat om woorden in daden om te zetten. Of het nu gaat om het verslaan van het coronavirus, het aanpakken van de klimaatcrisis of het beschermen tegen internationaal terrorisme, geen enkel land is in staat om deze enorme en complexe uitdagingen alleen aan te gaan. De internationale orde, gefundeerd op gezamenlijke regels, moet centraal staan in deze wederzijdse samenwerking.

Sophie Wilmès: "Doorheen de geschiedenis is België een bruggenbouwer, een wegbereider van dialoog en wederzijds begrip. Dit is een essentieel onderdeel van ons diplomatiek DNA en een constante in ons internationaal engagement, hetgeen ook tot uiting is gekomen tijdens ons mandaat in de VN-Veiligheidsraad. Ons land is ervan overtuigd dat multilateralisme een noodzaak blijft om aan mondiale uitdagingen aan te gaan – dat heeft de Covid-pandemie nogmaals pijnlijk duidelijk gesteld. De Verenigde Naties blijven de plek bij uitstek om grote thema’s te bespreken, waar landen met elkaar spreken en naar elkaar luisteren. Het ultieme forum om waar ze op wereldschaal kunnen onderhandelen en naar een consensus toewerken.”

Premier De Croo en vice-Premier Wilmès zullen deelneman aan diverse evenementen en werkvergaderingen over deze veelheid aan thema's.

Eerste minister De Croo zal het high level evenement "Transformatieve actie voor natuur en mens" openen, over de bescherming van het leefmilieu en met België als co-organisator. Ook zal hij spreken op een vergadering over de decriminalisering van LGBTI-relaties, en tijdens de virtuele top “White House Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better”, georganiseerd door President Biden. Voorts omvat het programma ook een aantal bilaterale contacten, onder meer met president Tshisekedi (DRC), president Ndayishimiye (Burundi) en VN-Secretaris-generaal Guterres, in het bijzijn van vice-Premier Wilmès.

De premier zal, samen met vice-Premier Wilmès, in New York een aantal economische contacten leggen met belangrijke bedrijven en investeerders in ons land, zoals zwaargewichten AB InBev en Microsoft.

De voorbije vier jaren heeft België tijdens de high level week side-events georganiseerd om bijzondere internationale aandacht te vragen voor het verband tussen politieke, veiligheids- en humanitaire aspecten van crisissen. Dit jaar zal minister Wilmès samen met Europees commissaris Lenarcic, Niger en de ngo Save The Children een side-event voorzitten met als thema "de bescherming van kinderen, onzichtbare slachtoffers van gewapende conflicten en de COVID-19 crisis".

De EU-Raad Buitenlandse Zaken, waaraan minister Wilmès op maandag 20 september zal deelnemen, zal zich concentreren op de situatie in Afghanistan. In de marge van de Algemene Vergadering zal Sophie Wilmès deelnemen aan een herdenking van de 20e verjaardag van de aanslagen van 11 september. Ze zal ook deelnemen aan een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken die het ICC steunen, alsook aan een ministeriële bijeenkomst van de Alliantie voor Multilateralisme en een ministeriële top over informatie en democratie.

U kunt het Algemeen Debat en diverse live-evenementen volgen op de website van de VN: http://webtv.un.org.

Volg de Belgische deelname aan deze VN high level week via onze sociale media:

 

  1. Nieuwstype