België organiseert evenement over humanitaire impact van klimaatverandering in conflictlanden

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Vandaag zal minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin samen met de Europese commissaris voor crisisbeheer Janez Lenarcic en de Nigerese minister van Milieu Almoustapha Garba een evenement op hoog niveau organiseren over de humanitaire gevolgen van klimaat- en conflict-gerelateerde risico's. Dit evenement wordt georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN. Mark Lowcock, adjunct-secretaris-generaal van de VN en humanitaire coördinator (OCHA); Filipo Grandi van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), de voorzitter van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) Peter Maurer en Abby Maxman, directeur-generaal van OXFAM America zullen deel uitmaken van het expertenpanel.

Voor het derde opeenvolgende jaar organiseert België, in samenwerking met de Europese Commissie, een evenement om de internationale aandacht te vestigen op het verband tussen de politieke, veiligheids- en humanitaire aspecten. Dit jaar spitst het thema zich toe op een kwestie die steeds meer kwetsbare bevolkingsgroepen in de hele wereld treft en een aanzienlijke impact heeft op de humanitaire hulp.

De toename van het aantal natuurrampen, de toenemende spanningen als gevolg van waterschaarste en de aantasting van het land, die mensen ertoe aanzetten zich te verplaatsen en die een onevenredig grote impact hebben op kwetsbare bevolkingsgroepen, vooral vrouwen en kinderen; en het gebruik van het milieu als oorlogswapen (vergiftiging van de grondwaterspiegel,...) zijn voorbeelden van zorgen die tijdens het debat aan bod zullen komen. Deze factoren maken het humanitaire werk steeds complexer.

Het is niet alleen zaak een crisis aan te pakken, maar ook te anticiperen en de veerkracht van kwetsbare gemeenschappen te versterken.

 

  1. Nieuwstype