België slaat bladzijde om na incident in Zuid-Korea

Naar aanleiding van het incident met de echtgenote van de ambassadeur van België bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken dat mevrouw Xiang Xueqiu het initiatief heeft genomen voor een privé-ontmoeting met de twee winkelbedienden om zich persoonlijk te verontschuldigen voor haar onaanvaardbare gedrag in de winkel.

  1. Laatst bijgewerkt op

Naar aanleiding van het incident met de echtgenote van de ambassadeur van België bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken dat mevrouw Xiang Xueqiu het initiatief heeft genomen voor een privé-ontmoeting met de twee winkelbedienden om zich persoonlijk te verontschuldigen voor haar onaanvaardbare gedrag in de winkel. Door haar ziekenhuisopname kon de ontmoeting niet vroeger plaatsvinden.

Wat het politieonderzoek betreft, kan de FOD Buitenlandse Zaken bevestigen dat de echtgenote van de ambassadeur naar de politie is gestapt zodra haar gezondheidstoestand dat toeliet. Haar volledige medewerking met de politie werd gegarandeerd. Op verzoek van de politie, heeft de FOD Buitenlandse Zaken hiervoor haar diplomatieke onschendbaarheid opgeheven. België zal uiteraard waar nodig blijven samenwerken met de Koreaanse autoriteiten.

De heer Peter Lescouhier heeft de afgelopen drie jaar met toewijding de functie van Ambassadeur van België in Zuid-Korea vervuld. In deze periode heeft hij bijgedragen tot een zeer geslaagd staatsbezoek in maart 2019. Het is echter zo dat de huidige situatie hem niet langer toelaat om zijn functie op een serene manier uit te oefenen. Nu mevrouw Xiang Xueqiu persoonlijk haar excuses heeft aangeboden en haar medewerking heeft verleend aan het politieonderzoek, heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès besloten dat het in het belang van onze bilaterale betrekkingen is om de ambtstermijn van ambassadeur Lescouhier in Zuid-Korea deze zomer te beëindigen.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de FOD Buitenlandse Zaken maken van deze gelegenheid gebruik om te wijzen op de lange geschiedenis van vriendschap, die heeft geleid tot sterke politieke en economische banden tussen België en Zuid-Korea. Dit jaar vieren onze landen dat ze 120 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden. 

https://koreabelgium120.com

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen