België steunt de procedure die Nederland en Australië bij de ICAO tegen Rusland hebben aangespannen in verband met de vernietiging van vlucht MH17

  1. Laatst bijgewerkt op

Nederland en Australië hebben in de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) een geschillenbeslechtingsprocedure tegen Rusland ingeleid in verband met de vernietiging van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Die procedure is ingevoerd op basis van artikel 84 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Verdrag van Chicago), waarin is bepaald dat in geval van onenigheid tussen twee of meer staten die partij zijn bij het verdrag over de uitlegging of toepassing van het verdrag, de Raad op verzoek van een bij het meningsverschil betrokken staat een besluit neemt. Het Verdrag van Chicago stelt dat iedere staat zich dient te onthouden van het gebruik van wapens tegen burgerluchtvaartuigen tijdens de vlucht.

België verwelkomt en steunt het initiatief van Nederland en Australië en hoopt dat het initiatief constructief kan bijdragen aan de uitvoering van resolutie 2166 (2014) van de VN-Veiligheidsraad. In die resolutie eist de Veiligheidsraad dat de verantwoordelijken voor het incident ter verantwoording worden geroepen en dat alle staten zich volledig aansluiten bij de inspanningen om de verantwoordelijkheid vast te stellen.

In dat verband herhaalt België ook zijn steun voor het lopende proces voor de Nederlandse strafrechtbanken.

Samen met de andere landen die deel uitmaken van het Joint Investigation Team (JIT) dat in de nasleep van de ramp is opgericht, zal België zich blijven inzetten om alle feiten op te helderen, zodat op een onafhankelijke, eerlijke en transparante manier recht kan worden gedaan aan de slachtoffers en hun families.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen