België steunt het Internationaal Atoomenergieagentschap in de preventie van nucleaire proliferatie en voor civiele nucleaire samenwerking

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès is tevreden dat België 1.607.508 euro toekent aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor de preventie van nucleaire proliferatie en de versterking van de civiele nucleaire samenwerking.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès is tevreden dat België 1.607.508 euro toekent aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor de preventie van nucleaire proliferatie en de versterking van de civiele nucleaire samenwerking.

Het IAEA steunt zijn lidstaten bij de toepassing van nucleaire technologieën en garandeert het vreedzame gebruik ervan. België is een toonaangevende speler op dit gebied, dankzij onze erkende knowhow op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en nucleaire geneeskunde. Bovenop de verplichte bijdrage aan de reguliere begroting, steunt België het IAEA jaarlijks met een vrijwillige bijdrage om de rol van het Agentschap te versterken inzake preventie van de verspreiding van kernwapens en inzake civiele nucleaire samenwerking. België zal in 2021 een vrijwillige bijdrage van 1.607.508 euro leveren aan het IAEA om verschillende programma's te financieren.

Belgisch engagement tegen nucleaire proliferatie

Een bedrag van 200.000 euro wordt toegewezen aan het COMPASS-initiatief, dat hulp op maat biedt voor een aantal landen die deelnemen aan een pilootproject rond safeguards: waarborgen op het niet aanwenden van nucleair materiaal voor militair gebruik.

Er wordt 150.000 euro voorzien om het IAEA te ondersteunen bij haar verificatie van de uitvoering door Iran van het nucleair akkoord (Joint Comprehensive Plan of Action). Dit akkoord versterkt de controle op het Iraanse kernprogramma in ruil voor verlichting van de internationale sancties. Het IAEA volgt de Iraanse naleving van het akkoord op door toezicht op het kernprogramma en door inspecties op het terrein.

België steunt civiele nucleaire samenwerking

Via haar bijdragen zal België een aantal belangrijke werkdomeinen van het IAEA ondersteunen inzake civiele (niet-militaire) nucleaire samenwerking :

  • Technologische samenwerking door een bijdrage van 707.508 euro aan het Fonds voor technologische samenwerking van de IAEA, het belangrijkste financiële instrument voor de verbetering van de toegang tot nucleaire technologieën in sectoren zoals gezondheid, voeding, landbouw, milieu en energie.
  • Nucleaire geneeskunde: 200.000 euro wordt toegewezen aan de Human Health Division, die zich toespitst op nucleaire geneeskunde.
  • Nucleaire laboratoria: 350.000 euro voor de modernisering van het IAEA-labocomplex. Dit labocomplex ondersteunt en voert onderzoek naar verscheidene nucleaire toepassingen die worden gebruikt in ontwikkelingsprojecten en capaciteitsopbouw, zoals medische hulp, toepassingen in voeding en landbouw, milieubescherming en technologische opleidingen.
  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen