België steunt ontmijning in Irak en Syrië met de VN-Ontmijningsdienst (UNMAS)

  1. Laatst bijgewerkt op

Net zoals in 2019 en in 2020, kent België ook dit jaar opnieuw 2 miljoen euro toe aan de VN-Ontmijningsdienst (UNMAS) voor zijn activiteiten in Irak en Syrië. Deze middelen werden de voorbije jaren gebruikt voor onder meer mijnopruiming, risico-educatie en slachtofferhulp en dragen zo bij aan het verlichten van de noden van de burgerbevolking. In Irak werd bijvoorbeeld mede dankzij onze bijdrage ingezet op gemengde ontmijningsteams, met vrouwen en mannen. Door met deze teams te werken kunnen de ontmijners vlotter contact leggen met lokale gemeenschappen en wordt is er sneller vertrouwen opgebouwd. Dit is van bijzonder belang in regio’s zoals Sinjar, waar de Yezidi-minderheid slachtoffer was van massaal en systematisch seksueel geweld tegen vrouwen door de Islamitische Staat (IS).

Welke noden?

De nood aan ontmijning in Syrië en in Irak blijft hoog. In Syrië is naar schatting de helft van de bevolking blootgesteld aan risico’s ten gevolge van onopgeruimd explosief materiaal. Ook in Irak zijn de uitdagingen groot. Zo bleef er in Mosul na de oorlog miljoenen ton oorlogspuin met explosieve resten over en ook de erfenis van vroegere oorlogen is nog niet helemaal opgeruimd.

De impact op het leven en welzijn van de bevolking is enorm. De aanwezigheid van oorlogsresten belemmert de heropstart van de landbouw en andere economische activiteiten en de herneming van het dagelijks leven. Mijnbestrijding is dan ook essentieel voor post-conflict stabilisering, wat in Irak en Syrië noodzakelijk is om de terugkeer van IS te helpen voorkomen.

In Syrië zet UNMAS voornamelijk in op de bescherming van burgers door risico-educatie en bijstand aan slachtoffers. De verspreiding van mijnen wordt in kaart gebracht zodat de focus geleidelijk kan verschuiven naar mijnopruiming.

In Irak, werken nationale ontmijningsactoren al op efficiënte wijze. UNMAS zet sterk in op het versterken van lokale actoren, om zo de duurzaamheid van de resultaten te verzekeren.

Een gendersensitieve aanpak

België wil dat een gendersensitief mijnbestrijdingsbeleid gevoerd wordt. UNMAS heeft in zijn werk veel aandacht voor gendermainstreaming, onder andere door een grotere deelname van vrouwen aan mijnopruiming, wat een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie vertolkt. Mijnbestrijding kan pas echt duurzaam zijn indien deze gendersensitief en inclusief is. Hierbij is het belangrijk dat de noden en perspectieven van vrouwen, meisjes, jongens en mannen allen in beschouwing worden genomen.

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen