België stuurt via B-FAST noodhulp naar Slovakije tegen COVID-19

  1. Laatst bijgewerkt op

In het licht van de moeilijkheden in zijn ziekenhuizen bij de de aanpak van de COVID-19-pandemie, heeft Slovakije het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) in werking gesteld. Het verzoek betreft een tijdelijke versterking van de intensive care-capaciteit (voor COVID-behandeling).

België heeft beslist positief te reageren op dit verzoek van de Slowaakse regering.

Gezien de gezondheidstoestand in eigen land, is de hulpcapaciteit beperkt, maar België stuurt een gespecialiseerd medisch team van 4 personen (verpleegkundigen en artsen) via het noodmechanisme B-FAST. Dit team is vertrokken op vrijdag 12 maart en zal tijdelijk worden ingezet in een ziekenhuis, ter ondersteuning van een team uit Denemarken.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking coördineert deze B-FAST-missie, een mechanisme waarbij naast de Kanselarij van de Eerste Minister ook de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Bosa bij betrokken zijn voor de logistieke en administratieve ondersteuning.

Meer informatie over het B-FAST-mechanisme

België wil zijn solidariteit betuigen met de Slovaakse autoriteiten en de bevolking, die zwaar getroffen is door de COVID-19-pandemie.

  1. Nieuwstype
  1. Landen