België trekt 2 miljoen euro uit voor stabilisatie in Irak

Sinds 2016 steunt België de stabilisatie- en wederopbouwinspanningen in Irak. Ook dit jaar zal een bijdrage van 2 miljoen euro worden toegewezen aan de "Funding Facility for Stabilization" (FFS) van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Sinds 2016 steunt België de stabilisatie- en wederopbouwinspanningen in Irak. Dit past binnen de holistische aanpak van ons land in de strijd tegen het terrorisme.

Ook dit jaar zal een bijdrage van 2 miljoen euro worden toegewezen aan de "Funding Facility for Stabilization" (FFS) van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Deze middelen zullen worden gebruikt voor de financiering van de stabilisatie en de wederopbouw van gebieden die voorheen in handen waren van de jihadistische groepering Islamitische Staat en die sindsdien opnieuw zijn veroverd door de Internationale Coalitie tegen Daesh, waarvan België lid is. Ontwikkeling is immers noodzakelijk om de heropstanding van Daesh de kop in te drukken.

Om de terugkeer van de bevolking in fatsoenlijke levensomstandigheden te ondersteunen, werkt de FFS aan de wederopbouw van de basisinfrastructuur (water, elektriciteit, ...) en het herstel van essentiële diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg, met als doel de bestaansmiddelen te vergroten door werkgelegenheid te scheppen. Voor ons land is het bijzonder belangrijk de veerkracht van de gemeenschappen te versterken en rekening teh ouden met de genderdimensie door ook de maatschappelijke integratie van vrouwen te ondersteunen binnen de FFS.

Deze bijdrage ligt in het verlengde van de holistische aanpak van België in de strijd tegen het terrorisme, die erop gericht is de preventieve en repressieve dimensie van het antiterrorismebeleid met elkaar in evenwicht te brengen om de doeltreffendheid ervan te vergroten. In Irak is het de bedoeling om de coherentie van het Belgische optreden te optimaliseren door de militaire dimensie van onze strijd tegen Daesh in evenwicht te brengen met onze humanitaire en stabilisatie-inspanningen ten voordele van de veiligheid en het welzijn van het Iraakse volk.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen