België verleent concrete steun voor de uitvoering van het Ottawaverdrag inzake antipersoonsmijnen

Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken heeft beslist om 300.000 euro toe te kennen aan de Implementation Support Unit (ISU) van het Ottawaverdrag inzake antipersoonsmijnen.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken heeft beslist om 300.000 euro toe te kennen aan de Implementation Support Unit (ISU) van het Ottawaverdrag inzake antipersoonsmijnen.

België speelt sinds lang een voortrekkersrol in mijnbestrijding. Het Ottawaverdrag inzake antipersoonsmijnen is het centrale instrument in de strijd om deze wapens, die veel menselijke leed veroorzaken, wereldwijd te bannen. België hecht bijzonder veel belang aan dit verdrag, wat onder meer blijkt uit het engagement van HKH Prinses Astrid, als Speciale Gezant voor het verdrag.

De ISU (Implementation Support Unit) van het Ottawaverdrag staat de verdragspartijen bij in de toepassing van hun verplichtingen. Deze kleine eenheid verricht veel en bijzonder nuttig werk dat erg geapprecieerd wordt door de verdragspartijen. Ze geeft onder meer ondersteuning bij de voorbereiding van vergaderingen, geeft advies en ondersteuning bij de uitvoering van het verdrag, staat in voor het institutioneel geheugen, doet dienst als gezaghebbende informatiebron over het verdrag en onderhoudt contacten met relevante organisaties die betrokken zijn bij de werkzaamheden van de conventie.

Deze bijdrage van België zal de ISU steunen om haar slagkracht verder te versterken. Op deze manier wil België constructief bijdragen aan de effectieve implementatie en de verdere universalisering van het Ottawaverdrag.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen