België veroordeelt het geweld in het Oosten van de Democratische Republiek Congo

  1. Laatst bijgewerkt op

België veroordeelt het geweld in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) en in het bijzonder de aanvallen van de gewapende rebellengroep M23 tegen de Congolese strijdkrachten (FARDC) en tegen de troepen van MONUSCO.

Het eerste slachtoffer is alweer de burgerbevolking. De bescherming van burgers is absoluut noodzakelijk in gewapende conflicten en het zich richten op burgers is in strijd met het internationaal recht. De gevechten vormen ook een bedreiging voor het Virunga Park. België looft de vastberadenheid van de eco-wachters en de ambtenaren van het Congolese Instituut voor Natuurbehoud (ICCN) die zich inspannen om het park te beschermen.

België roept alle betrokken partijen op tot het onmiddellijk stopzetten van de gevechten en een dringende de-escalatie. Het ondersteunt de verklaringen van de VN, roept op tot het gebruik van bestaande mechanismen voor geschillenbeslechting en gezamenlijke verificatie van incidenten en ondersteunt het proces van Nairobi. Het aanzetten tot haat tegen bepaalde gemeenschappen wordt ook veroordeeld.

België herinnert aan zijn gehechtheid aan de territoriale integriteit van de DRC en blijft, samen met regionale actoren en partners, betrokken bij het vinden van politieke oplossingen voor de onveiligheid in het oosten van de DRC. België zal de FARDC en MONUSCO blijven steunen, onder meer door snellereactiebataljons op te leiden.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen