België wordt lid van de Raad van de Internationale Zeebodemautoriteit

  1. Laatst bijgewerkt op

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès is tevreden dat België in 2023 lid wordt van de Raad van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISBA). De Raad, die uit 36 lidstaten bestaat, is het uitvoerend orgaan van de Internationale Autoriteit.

Voor dit mandaat is de afgelopen maanden campagne gevoerd via het netwerk van Belgische diplomatieke posten, in overleg met de bevoegde Belgische autoriteiten, namelijk de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (voor het continentaal plat) en de Afdeling Marien Milieubeleid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De Internationale Zeebodemautoriteit heeft krachtens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van Montego Bay van 1982 en de Overeenkomst betreffende deel XI van dat Verdrag van 1994 de opdracht alle activiteiten te organiseren en te controleren die worden uitgevoerd in het internationale gebied van de zeebodem, d.w.z. de zeebodem en de ondergrond daarvan buiten de grenzen van de nationale rechtsmacht. Binnen deze organisatie verzekeren de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het recht van de zee het beheer en de controle van alle activiteiten in dit belangrijke gebied, dat het grootste deel van de zeegebieden omvat.

De Raad van de Autoriteit is het forum waar wordt onderhandeld over regelgeving betreffende de zeebodem. In het verleden is er regelgeving inzake exploratie van de zeebodem aangenomen, die van toepassing is op bedrijven die van de Autoriteit toestemming hebben gekregen om een specifiek gebied van de zeebodem te verkennen.

Voor de komende jaren zijn cruciale onderhandelingen gepland om te komen tot een regelgeving inzake zeebodemontginning, een onderwerp dat van strategisch belang is, zowel voor het milieu als de economie. Exploitatie van de zeebodem biedt bepaalde economische mogelijkheden, waaronder mijnbouw. België hecht groot belang aan de naleving van de strengste milieunormen bij de exploitatie van de zeebodem, gezien de cruciale rol daarvan voor het milieu en de biodiversiteit, en zal ervoor pleiten dat het voorzorgsbeginsel wordt nageleefd bij het opstellen van de exploitatieregels.

België is al vele jaren actief in het bestuur van de organisatie als waarnemer," zegt Sophie Wilmès. “Dit lidmaatschap biedt de gelegenheid om een actievere rol te spelen bij de totstandbrenging van een juridisch kader voor de exploitatie van natuurlijke rijkdommen op de zeebodem in niet-territoriale wateren."

 

  1. Nieuwstype