België wordt voorzitter van de expertengroep over de normatieve omkadering van Killer Robots

Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”. Deze groep van deskundigen, die bijeenkomt in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk met betrekking tot het naleven van het internationaal humanitair recht.

Eind 2019 heeft de GGE elf leidprincipes aangenomen om een ​​normatief en operationeel kader vast te stellen voor dodelijke autonome wapensystemen. België speelde een leidende rol in het werk van de groep, met name door een leidprincipe voor te stellen over de interactie tussen mens en machine dat nu de hoeksteen vormt van het toekomstige normatieve en operationele kader.

Het Belgische voorzitterschap zal trachten de besprekingen over de inhoud te verdiepen om tot consensuele aanbevelingen te komen over het normatieve en operationele kader, in overeenstemming met het mandaat van de GGE, die vervolgens ter goedkeuring zullen worden voorgesteld aan de 6e Toetsingsconferentie van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens. 

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen