België wordt voorzitter van de Nuclear Suppliers Group (NSG)

Vanaf 25 juni 2020 zal België voor één jaar de Nuclear Suppliers Group (NSG) voorzitten.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Vanaf 25 juni 2020 zal België voor één jaar de Nuclear Suppliers Group (NSG) voorzitten.

De NSG is een multilateraal exportcontroleregime dat bestaat uit 48 landen die nucleaire proliferatie willen voorkomen door de export te controleren van materialen, apparatuur en technologie die kunnen gebruikt worden om kernwapens te vervaardigen. De NSG werkt ter ondersteuning van de naleving van het Non-Proliferatieverdrag, dat vijftig jaar geleden in werking trad en vandaag nog steeds de hoeksteen vormt van de internationale aanpak om de verspreiding van kernwapens te voorkomen.

Het Belgisch voorzitterschap van de NSG illustreert het concrete engagement van ons land in dit domein en onze overtuiging dat internationale samenwerking het juiste antwoord biedt op globale uitdagingen. Dit is in lijn met ons profiel in de Verenigde Naties en ons huidig mandaat in de Veiligheidsraad.

De jaarlijkse plenaire zitting van de NSG vindt plaats in Brussel in de zomer van 2021. Als voorzitter heeft ons land de algemene verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de NSG werkzaamheden en voor de internationale vertegenwoordiging van de groep. De NSG werkt op basis van consensus.

Meer info op www.nuclearsuppliersgroup.org

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen