Belgische jongeren stellen uniek kinderrechtenproject voor aan VN in Genève

Kinderrechten zijn een van de prioriteiten van het Belgische buitenlandse beleid inzake mensenrechten. Ons land engageert zich al decennialang om kinderrechten internationaal te bevorderen.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties ziet toe op de implementatie van het Kinderrechtenverdrag en haar Facultatieve Protocollen. Het Comité formuleert hiertoe zogenaamde "Slotbeschouwingen". Dit zijn belangrijke aanbevelingen en beleidsadviezen over wat er voor alle kinderen en jongeren moet veranderen en hoe dat moet gebeuren. De kinderrechtensituatie in België werd door het Comité onderzocht in 2019.

Een van de eerste taken van een land is de verspreiding van deze slotbeschouwingen, in de eerste plaats onder kinderen en jongeren. En in België hebben kinderen en jongeren daar een zeg in!

Onder de deskundige begeleiding van de Belgische Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, vertaalden de kinderen de geest van de aanbevelingen van de juridische taal van de Verenigde Naties naar concrete, toegankelijke taal die de essentie van aanbevelingen begrijpelijk maakt voor jongeren. De kinderen zelf kozen voor hun innovatieve, participatieve project de naam “Fight4YourRight”. Het project is een unicum in de wereld. Het moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren taal en begrip krijgen over actuele discussies in de maatschappij die over hun rechten gaan. Kinderen dienen immers gehoord te worden over zaken die hen aanbelangen.

De kindvriendelijke slotbemerkingen (pdf)

Kinderen laten deelnemen aan discussies die hen aanbelangen is absoluut noodzakelijk. Hun stem moet gehoord worden”, zegt Eerste Minister Alexander De Croo, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken. “België loopt met dit project internationaal voorop en wil haar expertise delen met andere landen, opdat kinderen overal ter wereld hun rechten beter kunnen kennen en beter beschermd zijn”.

Uiteraard wilde België dit knappe resultaat voorstellen aan het Kinderrechtencomité en de bredere kinderrechtengemeenschap in Genève, en door wie kon dat beter dan door de jongeren zelf ? Vijf jongeren hebben hun project afgelopen vrijdag voorgesteld aan de experten van het Kinderrechtencomité en een geanimeerde discussie gehouden in Genève.

België innoveert met dit initiatief en is het eerste land ter wereld dat zoiets onderneemt. Het is een best practice die ons land, als kandidaat voor de Mensenrechtenraad 2023-2025, maar wat graag aan andere landen voorstelt. Naast visuals en de interactieve tool, bestaat er ook een uitgewerkte methodologie en wordt een pedagogische kit rond het gebruik van deze instrumenten voorbereid.

 

  1. Nieuwstype