Belgische verklaring naar aanleiding van de Finse en Zweedse verzoeken tot NAVO-toetreding

  1. Laatst bijgewerkt op

De Finse en Zweedse besluiten zijn het resultaat van een democratisch proces en zijn in overeenstemming met het soevereine recht van beide naties om hun eigen veiligheidsregelingen te kiezen.

Al meer dan twee decennia werken onze drie landen nauw samen als lidstaten van de Europese Unie. Wij delen dezelfde waarden en geloven sterk in de op regels gebaseerde internationale orde en doeltreffend multilateralisme. Krachtens de clausule inzake wederzijdse bijstand in het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 42, lid 7) hebben wij ons ertoe verbonden elkaar met alle middelen waarover wij beschikken te verdedigen en bij te staan in geval van gewapende agressie op het grondgebied van een lidstaat.

België kijkt uit naar een spoedig toetredingsproces en naar samenwerking met Finland en Zweden als bondgenoten in de Noord-Atlantische Raad. Als leden van de trans-Atlantische gemeenschap, zullen wij eensgezind en solidair de veiligheid verdedigen van het Euro-Atlantisch gebied en van onze volkeren, onze vrijheid en de waarden die wij delen.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen