Brexit

In deze rubriek leest u meer over de gevolgen van Brexit voor Britten in België en Belgen in het Verenigd Koninkrijk.

Britten in België

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen van de Brexit voor Britten in België.
 1. Laatst bijgewerkt op

Sinds 1 januari 2021 zijn volgende regels van toepassing naargelang de situatie:

 1. Britten en hun familieleden die vóór of ten laatste op 31 december 2020 gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer door in België te verblijven of er als grensarbeider actief te zijn, kunnen een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsverdrag. Bepaalde familieleden die een verwantschapsband kunnen aantonen met een begunstigde van het terugtrekkingsverdrag zullen hun familielid ook nog vanaf of na 1 januari 2021 kunnen vervoegen. Britten en hun familieleden die reeds wettelijk in België verblijven kunnen sinds 1 januari 2021 een nieuwe verblijfstatus in België aanvragen. Zij zullen tot en met 31 december 2021 tijd krijgen om dat te doen. Deze verblijfsstatus zal hen toestaan zich te beroepen op de rechten die hen verleend worden in het terugtrekkingsverdrag.

  Britten en hun familieleden die in België verblijven dienen zich, conform de geldende regels, in te schrijven bij de gemeente waar zij verblijven en deze informatie geactualiseerd te houden.

  Meer informatie is via deze link beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken. Gelieve deze website regelmatig te consulteren om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

  Click here if you are a British national who resides in Belgium under a special identity card from the Protocol Directorate.
   
 2. Britten die vanaf of na 1 januari 2021 een verblijf in België willen aanvangen, moeten voldoen aan de algemene regels die in België gelden voor immigranten die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben. Er bestaat echter een uitzondering voor bepaalde familieleden die een verwantschapsband kunnen aantonen met een begunstigde van het terugtrekkingsverdrag die hun familielid ook nog vanaf of na 1 janurari 2021 kunnen vervoegen (zie punt 1).
   
 3. Britten die vanaf of na 1 januari 2021 naar België reizen voor een verblijf van korte duur (maximum 90 dagen over een periode van 180 dagen) zullen dat nog steeds kunnen zonder over een visum te beschikken. Houd rekening met de aangepaste reisadviezen vanaf 1 januari 2021 voor reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU (link).