Brexit

In deze rubriek leest u meer over de gevolgen van Brexit voor Britten in België en Belgen in het Verenigd Koninkrijk.

Controles in de Belgische zeehavens en verkeer in België

Om een vlotte goederenstroom te verzekeren van en naar het Verenigd Koninkrijk via Belgische havens, kunnen bedrijven die vrachtgoederen exporteren, importeren en transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk op deze pagina een overzicht van websites met relevante informatie vinden.
  1. Laatst bijgewerkt op

Brexit is een feit. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de douane-unie en de interne markt van de Europese Unie. De controles en procedures die worden toegepast aan de buitengrenzen van de EU worden sindsdien dus ook toegepast op vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk.

België is een belangrijke logistieke hub in Europa die vrachtafhandeling en transportdiensten verstrekt aan bedrijven in verschillende Europese landen. De Belgische autoriteiten en havens zijn zeer vertrouwd met de regelgeving en procedures voor vrachtvervoer van en naar landen buiten de EU. Zij hebben zich voorbereid op de nieuwe situatie met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk.

Om een vlotte goederenstroom te verzekeren van en naar het Verenigd Koninkrijk via Belgische havens- kunnen bedrijven die vrachtgoederen exporteren, importeren en transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk hieronder een overzicht van websites met relevante informatie vinden:
 

1. Nieuwe procedures en controles voor transport van en naar het VK

 
2. Afhandelingsvolgorde van verkeersstromen die de procedures in de Belgische zeehavens ondergaan en het gebruik van de ICT-systemen van de havengemeenschap in deze context

 
3. Actuele verkeersinformatie