FAQ: Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij?

 

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen waarop de FOD Buitenlandse Zaken een antwoord kan bieden. Deze informatie zal worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het dossier.

Voor alle andere aangelegenheden (pensioenen, sociale zekerheid, ...), raadpleeg de website belgium.be.

 
Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als....

  1. Ik meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verbleef?
  2. Ik minder dan 5 jaar wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verbleef?
  3. Ik naar het Verenigd Koninkrijk verhuis om daar te gaan wonen?
  4. Ik naar het Verenigd Koninkrijk reis voor een kort verblijf, zonder me daar te vestigen?
  5. Ik mij wil laten vergezellen door leden van mijn gezin? Mogen ze zich daar bij mij voegen?
  6. Ik in het Verenigd Koninkrijk verblijf om daar te studeren?