Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen voor een kort verblijf, zonder me daar te vestigen?

 
Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Volgens de Europese wetgeving beschikt u over een verblijfsrecht van maximaal 3 maanden, met als enige voorwaarde in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort. Een paspoort is dus niet vereist en er is geen visumplicht.

 
Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

  1. Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.
     
  2. Hierna: uw toegang tot het Britse grondgebied als u niet in het UK resideerde voor het einde van de transitie zal afhangen van de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake hun toekomstige betrekkingen. Het is in dit stadium niet mogelijk om aan te geven wat dit in de praktijk concreet betekent. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

    De Europese Commissie wil met name Britse onderdanen vrijstellen van de visumplicht voor korte verblijven, op voorwaarde dat er sprake is van wederkerigheid voor Europese burgers die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. U hebt echter wel een geldig reisdocument nodig (een paspoort kan dus vereist zijn).

    Voor personen die reeds vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk verblijven, voldoet een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort (een geldig paspoort voor familieleden die onderdaan zijn van een niet-EU-lidstaat) om in en uit het Verenigd Koninkrijk te reizen. Zie vraag 1 en vraag 2.

 
Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

De Europese Commissie wil met name Britse onderdanen vrijstellen van de visumplicht voor korte verblijven, op voorwaarde dat er sprake is van wederkerigheid voor Europese burgers die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. U hebt echter wel een geldig reisdocument nodig (een paspoort kan dus vereist zijn).

 

Terug naar de vragen