Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik in het Verenigd Koninkrijk verblijf om daar te studeren?


Tot 31 december 2020

Tot 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode overeenkomstig het terugtrekkingsakkoord tijdens dewelke de huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, kan u in het Verenigd Koninkrijk verblijven om er te studeren. Volgens huidig EU-recht mag u dit op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en, desgevallend, uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt (zie vraag 3). Indien u een studie aanvangt vóór 31 december 2020 en deze voorbij die datum wenst verder te zetten, kan u tot 30 juni 2020 een aanvraag indienen onder het EU-vestigingsregime (EU Settlement Scheme) (zie vraag 2). Niettemin heeft u er belang bij om u zo snel als mogelijk en idealiter voor 31 december 2020 via de EU-vestigingsregeling te registeren.

 

Vanaf 1 januari 2021

Indien u vanaf 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk wenst te verblijven om daar te gaan studeren, kan u zich niet langer beroepen op het terugtrekkingsakkoord, maar zal u aan de specifieke vereisten moeten voldoen die dan van toepassing zijn op EU-onderdanen onder de nieuwe Britse regelgeving. Het Britse Home Office deed hierover een aankondiging.

  • In sommige gevallen kan u tijdens een kort verblijf in het Verenigd Koninkrijk als bezoeker ook een studie van korte duur aanvangen van maximum 30 dagen. Voor meer informatie over de modaliteiten kan u de algemene en specifieke fiche consulteren beschikbaar op de website van het Britse Home Office en de geldende bezoekersregels waar u meer informatie vindt over de toegelaten activiteiten tijdens een bezoek.

  • In alle andere gevallen zal u een specifieke visumaanvraag voor studiedoeleinden moeten doen onder het nieuwe op punten gebaseerde immigratiesysteem. Voor meer informatie over de modaliteiten van deze aanvraag kan u een algemene en specifieke fiche consulteren beschikbaar op de website van het Britse Home Office. Let op: uw aanvraag voor een studievisum moet absoluut vóór uw vertrek naar het VK aanvaard zijn. U kunt niet eerst naar het VK reizen en dan pas ter plaatse de aanvraag indienen.

 

 

Terug naar de vragen