Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik in het Verenigd Koninkrijk wil studeren? (verduidelijking van vraag 3)

 
Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Overeenkomstig het Europees recht geniet u van een verblijfsrecht om te studeren. U dient echter ter plaatse gedekt te zijn door een ziekteverzekering en te verklaren over voldoende bestaansmiddelen te beschikken voor u en desgevallend uw familie.

 
Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

a) Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.

b) Hierna:

  1. Als u vóór het verstrijken van de overgangsperiode ter plaatse aan uw studies bent begonnen, wordt u beschermd door het terugtrekkingsakkoord en wordt uw verblijfsrecht gehandhaafd zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving (mits in voorkomend geval een verblijfsdocument wordt verkregen, waarop u recht heeft als u aan de geldende voorwaarden voldoet).

    Bovendien bepaalt het terugtrekkingsakkoord dat u kunt overschakelen van de ene categorie begunstigde van een verblijfsrecht naar een ander, zelfs na afloop van de overgangsperiode. Dit betekent bijvoorbeeld dat u van de categorie "student" kunt overstappen naar de categorie "werknemer", "zelfstandige" of "werkzoekende" en kunt blijven genieten van uw verblijfsrecht, zolang u voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de nieuwe categorie.
     
  2. Als u na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk aankomt om te studeren, valt u niet onder de terugtrekkingsovereenkomst, maar onder de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake de toekomstige betrekkingen. Hoewel de Europese instellingen en de Belgische autoriteiten nauwe betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk willen onderhouden op het gebied van onderwijs, kan in dit stadium niets worden gegarandeerd.

 
Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden u toe te staan uw reeds begonnen studies voort te zetten en zelfs om u een tijdje in het VK werk te laten zoeken na voltooiing van deze studies, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven en zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

 

Terug naar de vragen