Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik al meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijf?

 
Tot 31 december 2020

Tot 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode overeenkomstig het terugtrekkingsakkoord tijdens dewelke de huidige situatie wordt gehandhaafd. U hebt een duurzaam verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk na een wettelijk en ononderbroken verblijf van 5 jaar. Normaliter betekent ononderbroken verblijf in deze context dat u niet meer dan 6 maanden in elke 12 maanden buiten het VK verbleef. Deze status houdt het recht in om voor onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk te blijven.

 

Vanaf 1 januari 2021 

Als u in het Verenigd Koninkrijk verbleef vóór 31 december 2020 en u er ook na die datum wilt verblijven, moet u uw duurzaam verblijfsrecht bestendigen door een aanvraag in te dienen  voor een “settled status” via de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme). U kunt zich nu al registreren en heeft hiervoor de tijd tot 30 juni 2021. Dit is in feite een respijtperiode van 6 maanden die de overgangsperiode doet verlengen voor EU onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen vóór 31 december 2020. Niettemin heeft u er belang bij om u zo snel als mogelijk en idealiter voor 31 december 2020 via de EU-vestigingsregeling te registeren.

U kan de “settled status” verkrijgen van zodra u aan de voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten. Op de pagina ‘Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigdvindt u meer informatie over de procedure.

Indien uw aanvraag succesvol is, zal uw statuut (“settled status”) digitaal geregistreerd worden. Deze status zorgt ervoor dat uw duurzaam verblijfsrecht levenslang behouden blijft. Uw gezinsleden moeten ook een aparte aanvraag indienen, tenzij zij de Britse of Ierse nationaliteit hebben. Let wel: de “settled status” kan vervallen in het geval van een ononderbroken afwezigheid uit het Verenigd Koninkrijk van 5 jaar + 1 dag.

Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling, zoals hierboven beschreven, te verkrijgen kan u tot minstens 31/12/2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart. Met een "EEA family permit" hebben uw gezinsleden, die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen, makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

 

Besluit: als u in het Verenigd Koninkrijk verblijft voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) en u kan aantonen dat u er op de datum van uw aanvraag meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk heeft verbleven, dient u zich te registreren voor de “settled status” voor 30 juni 2021 als u er ook na deze periode wilt verblijven. Desalniettemin heeft u er belang bij om u zo snel als mogelijk en idealiter voor 31 december 2020 via de EU-vestigingsregeling te registeren.

 

Terug naar de vragen