Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik al meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijf?

 
Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. U beschikt over een duurzaam verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk na een wettelijk en ononderbroken verblijf van 5 jaar. Deze status omvat het recht om voor onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk te blijven (behalve bij een maatregel tot uitzetting in uitzonderlijke gevallen wegens strafbare feiten).

 

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.

Hierna: het terugtrekkingsakkoord voorziet dat, als uw aanvraag voor “settled status” aanvaard wordt, uw duurzaam verblijfsrecht (“settled status”) levenslang behouden blijft voor u en uw gezinsleden, behalve in geval van ononderbroken afwezigheid uit het Verenigd Koninkrijk gedurende 5 jaar of bij een maatregel tot uitzetting in uitzonderlijke gevallen (strafbare feiten).

Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten door in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort  Een “EEA family permit” (https://www.gov.uk/family-permit) maakt de toegang tot het VK makkelijker voor uw familieleden die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen.

In dit document wordt vastgesteld dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten zodra u voldoet aan de geldende voorwaarden. Op 30 maart 2019 heeft het Home Office het settled status registratiesysteem officieel ingevoerd, waardoor het voor EU burgers en hun familieleden mogelijk is om in het VK te verblijven na 2020. Als het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd wordt zal u van de Britse overheid de mogelijkheid krijgen om u tot 30 juni 2021 te registeren. De “settled status” stelt vast dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zodra u voldoet aan de geldende voorwaarden, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten.

U kan uw aanvraag reeds tijdens de huidige testfase indienen. De voorwaarden vindt u op de pagina Praktische tips voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen.

 
Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden om eenzijdig uw verblijfsrecht te handhaven, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

 

Terug naar de vragen