Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik al meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijf?

 
Tot 31 januari 2020

De huidige situatie wordt gehandhaafd. U hebt een duurzaam verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk na een wettelijk en ononderbroken verblijf van 5 jaar. Deze status houdt het recht in om voor onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk te blijven (behalve bij een maatregel tot uitzetting wegens strafbare feiten in uitzonderlijke gevallen).

 

Vanaf 1 februari 2020

Als het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.

Op 30 maart 2019 heeft het Home Office officieel de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) ingevoerd. Dit systeem maakt het voor EU-burgers en hun gezinsleden mogelijk om ook na 2020 in het Verenigd Koninkrijk te blijven. U hebt de tijd tot 30 juni 2021 om u te registeren. De "settled status" houdt in dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zodra u aan de geldende voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten.

Vervolgens: het terugtrekkingsakkoord bepaalt dat, als uw aanvraag voor een "settled status" is aanvaard, uw duurzaam verblijfsrecht ("settled status") levenslang behouden blijft voor u en uw gezinsleden, behalve in het geval van een ononderbroken afwezigheid uit het Verenigd Koninkrijk van 5 jaar of bij een maatregel tot uitzetting in uitzonderlijke gevallen (strafbare feiten).

Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Met een "EEA family permit" hebben uw gezinsleden die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen, makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Dit document bevestigt dat u een duurzaam verblijfsrecht hebt zodra u aan de geldende voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten.

U kunt zich nu al registreren. Op de pagina Praktische advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd vindt u de voorwaarden.

 

Terug naar de vragen