Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik al meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijf?

 
Tot 31 december 2020 (tenzij overgangsperiode wordt verlengd)

De huidige situatie wordt gehandhaafd. U hebt een duurzaam verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk na een wettelijk en ononderbroken verblijf van 5 jaar. Normaliter betekent ononderbroken verblijf in deze context dat u niet meer dan 6 maanden in elke 12 maanden buiten het VK verbleven hebt. Deze status houdt het recht in om voor onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk te blijven.

 

Vanaf 1 januari 2021 (tenzij overgangsperiode wordt verlengd)

Na de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk het recht hebben uw verblijfsdocumenten op te vragen. Daarom is het van belang dat u tijdig gebruik maakt van de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) indien u ook na de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te blijven. U dient een aanvraag in te dienen voor een “settled status”. U kunt zich nu al registreren. Volgens de huidige positie van de Britse overheid heeft u hiervoor de tijd tot 30 juni 2021. Dit is in feite een respijtperiode van 6 maanden die de overgangsperiode doet verlengen voor EU onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen vóór 31 december 2020.

U kan de “settled status” verkrijgen van zodra u aan de voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten. Op de pagina ‘Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigdvindt u de voorwaarden.

Indien uw aanvraag succesvol is, zal uw statuut (“settled status”) digitaal geregistreerd worden. Deze status zorgt ervoor dat uw duurzaam verblijfsrecht levenslang behouden blijft voor u en uw gezinsleden. Indien uw gezinsleden afkomstig zijn uit een niet-EEA land moeten zij echter wel een aparte aanvraag indienen. Let wel: de “settled status” kan vervallen in het geval van een ononderbroken afwezigheid uit het Verenigd Koninkrijk van 5 jaar + 1 dag. 

Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling te verkrijgen kan u tot minstens 31/12/2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart. Met een "EEA family permit" hebben uw gezinsleden, die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen, makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

Besluit: als u zich in het Verenigd Koninkrijk heeft gevestigd voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) en u meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk heeft verbleven, dient u zich te registreren voor de “settled status” voor 30 juni 2021 als u er ook na deze periode wilt blijven. 

 

Terug naar de vragen

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.