Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik al meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verbleef?

 

Als u vóór of op ten laatste 31 december 2020 wettelijk en ononderbroken in het Verenigd Koninkrijk verbleef en u er ook na die datum wilt verblijven, moet u uw duurzaam verblijfsrecht bestendigen door een aanvraag in te dienen voor een “settled status” via de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme). U kunt zich registreren tot 30 juni 2021. Dit is in feite een respijtperiode van 6 maanden die de overgangsperiode doet verlengen voor EU onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk aangekomen zijn vóór 31 december 2020. Niettemin heeft u er belang bij om u zo snel als mogelijk via de EU-vestigingsregeling te registeren.

U kan de “settled status” verkrijgen van zodra u aan de voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten. Op de pagina ‘Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd’ vindt u meer informatie over de procedure.

Indien uw aanvraag succesvol is, zal uw statuut (“settled status”) digitaal geregistreerd worden. Deze status zorgt ervoor dat uw duurzaam verblijfsrecht levenslang behouden blijft. Uw gezinsleden moeten ook een aparte aanvraag indienen, tenzij zij de Britse of Ierse nationaliteit hebben. Let wel: de “settled status” kan vervallen in het geval van een ononderbroken afwezigheid uit het Verenigd Koninkrijk van 5 jaar + 1 dag.

Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling, zoals hierboven beschreven, te verkrijgen kan u tot minstens 31 december 2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart. Met een "EEA family permit" hebben uw gezinsleden, die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen, makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

Wat de Europese ziekteverzekeringskaart betreft, kunt u online een nieuwe versie aanvragen via de NHS. Zo bent u gedekt voor de gezondheidszorg als u naar een EU-land reist.

Besluit: als u in het Verenigd Koninkrijk verbleef voor of op ten laatste 31 december 2020 en u kan aantonen dat u er op de datum van uw aanvraag meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk heeft verbleven, dient u zich te registreren voor de “settled status” voor 30 juni 2021 als u er ook na deze periode wilt verblijven. U heeft er belang bij om u zo snel als mogelijk via de EU-vestigingsregeling te registeren.

 

Terug naar de vragen