Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik minder dan 5 jaar wettelijk in het Verenigd Koningrijk verblijf?

 
Tot 31 december 2020 (tenzij overgangsperiode wordt verlengd)

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u aan de voorwaarden van de Europese wetgeving voldoet, behoudt u uw verblijfsrecht. Na 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf beschikt u over een duurzaam verblijfsrecht. Normaliter betekent ononderbroken verblijf in deze context dat u niet meer dan 6 maanden in elke 12 maanden buiten het VK verbleven hebt. Zodra u deze 5 jaar bereikt, dient u zich te registreren voor een “settled status” om een duurzaam verblijfsrecht te behouden (zie vraag 1).

 
Vanaf 1 januari 2021 (tenzij overgangsperiode wordt verlengd)

Na de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk het recht hebben uw verblijfsdocumenten op te vragen. Daarom is het van belang dat u tijdig gebruik maakt van de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) indien u ook na de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te blijven. Voor Belgische burgers die op het einde van de overgangsperiode minder dan 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk verbleven zullen hebben, hebben de Britse autoriteiten een "pre-settled status" ingevoerd. U kunt zich nu al registreren. Volgens de huidige positie van de Britse overheid heeft u hiervoor de tijd tot 30 juni 2021. Dit is in feite een respijtperiode van 6 maanden die de overgangsperiode doet verlengen voor EU onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen vóór 31 december 2020.

U kan de “pre-settled status” verkrijgen van zodra u aan de voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten. Op de pagina ‘Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd’ vindt u de voorwaarden. Indien uw aanvraag succesvol is, zal u uw verblijf kunnen voortzetten in het Verenigd Koninkrijk. Na een ononderbroken verblijf van 5 jaar kan u dan nadien een aanvraag indienen voor een permanent verblijfsrecht via de procedure voor een “settled status” (zie vraag 1). Voor de berekening van deze 5 jaar wordt rekening gehouden met de periode van uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk voor de overgangsperiode (Dit betekent dat noch de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, noch het einde van de overgangsperiode de teller op nul zet). Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling te verkrijgen kan u tot minstens 31/12/2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart. Met een "EEA family permit" hebben uw gezinsleden, die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen, makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

Besluit: Als u voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) nog geen 5 jaar onafgebroken wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft, bent u verplicht uiterlijk op 30 juni 2021 de "pre-settled status" aan te vragen om er te blijven wonen.

 

Terug naar de vragen