Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik minder dan 5 jaar verblijf in het Verenigd Koningrijk?

 
Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, behoudt u uw verblijfsrecht. Na 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf, beschikt u over een duurzaam verblijfsrecht (zie vraag 1).

 
Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

 1. Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd) wordt de huidige situatie gehandhaafd.
   
 2. Hierna: indien u reeds voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk verbleef, mag u met uw gezinsleden in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen, zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving.

  Bovendien zal een geldige identiteitskaart of paspoort voldoen om het Verenigd Koninkrijk in en uit te reizen. Een “EEA family permit” (https://www.gov.uk/family-permit) maakt de toegang tot het VK makkelijker voor uw familieleden die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn.
   
 3. Na 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk, geniet u (en uw gezin) van een duurzaam verblijfsrecht in dit land (zie vraag 1). Voor de berekening van deze tijdspanne van 5 jaar wordt rekening gehouden met de periode waarin u voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk verbleef (dit betekent dat noch de terugtrekking van het VK, noch het einde van de overgangsperiode de teller terug naar nul brengt).

  Na afloop van de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk het recht hebben om u te vragen om een verblijfsdocument te verkrijgen. In overeenstemming met de huidige positie van de Britse overheid, zou u tot 30 juni 2021 de mogelijkheid moeten krijgen om u te registreren. Deze procedure zal eenvoudig, snel en gratis zijn. In dit document wordt vastgesteld dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten zodra u voldoet aan de geldende voorwaarden.

  Daartoe hebben de Britse autoriteiten besloten om een "pre-settled status" in te voeren voor personen die aan het einde van de overgangsperiode minder dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk verblijven, tot zij vijf jaar onafgebroken wettelijk in het land hebben verbleven en in aanmerking komen voor de “settled status”. Zodra u deze 5 jaar hebt opgebouwd, zal u een aanvraag moeten indienen onder het "settled status"-systeem om de status van permanent verblijfhouder te verkrijgen en in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen (zie vraag 1).

  Samengevat, als u zich voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk hebt gevestigd, maar nog geen 5 jaar ononderbroken legaal verblijf hebt opgebouwd, zal u uiterlijk op 30 juni 2021 de "pre-settled status" moeten aanvragen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen.

 
Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse overheid. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden om eenzijdig uw verblijfsrecht te handhaven, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

 

Terug naar de vragen