Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk verhuis om daar te gaan wonen?

 
Tot 31 december 2020

Tot 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode overeenkomstig het terugtrekkingsakkoord tijdens dewelke de huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, kunnen u en uw gezinsleden naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen om er te wonen. Volgens huidig EU-recht mag u, naast een kort verblijf van maximaal 3 maanden, in het Verenigd Koninkrijk verblijven als u daar:

  • als werknemer werkt

  • als zelfstandige werkzaam bent
  • studeert (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en, desgevallend, uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt)
  • verblijft en leeft van uw eigen bestaansmiddelen (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt)
  • op zoek bent naar een baan (zolang u actief op zoek bent naar een baan en een reële kans hebt om aangenomen te worden

 
Vanaf 1 januari 2021

Als u reeds voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde in één van bovenstaande gevallen, kan u beroep doen op het terugtrekkingsakkoord en kan u een aanvraag indienen voor een “pre-settled status”. U heeft tot 30 juni 2021 de tijd om een dergelijke aanvraag in te dienen. Niettemin heeft u er belang bij om u zo snel als mogelijk en idealiter voor 31 december 2020 via de EU-vestigingsregeling te registeren (zie vraag 2).

Als u pas na afloop van de overgangsperiode (01/01/2021) in het Verenigd Koninkrijk wenst te verblijven, valt u niet langer onder het terugtrekkingsakkoord, maar onder de Britse immigratiewet die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zal zijn. Het Britse Home Office zal namelijk een immigratievergunning (visum voor lang verblijf) afhankelijk maken van een op punten gebaseerde doorlichting van kandidaten. De omzetting van een kort verblijf van maximum 3 maanden, waarvoor geen visum vereist zal zijn, naar lang verblijf (regularisatie) zal niet mogelijk zijn tijdens uw verblijf. Het correcte visum voor lang verblijf moet dus absoluut vóór uw vertrek verkregen worden. Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij de Britse ambassade in Brussel en het informatieportaal van de Britse overheid.

 

 

Terug naar de vragen