Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk verhuis om daar te gaan wonen?

 
Tot 31 december 2020 (tenzij overgangsperiode wordt verlengd)

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, kunnen u en uw gezinsleden naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen om er te wonen. Volgens huidig EU-recht mag u, naast een kort verblijf van maximaal 3 maanden, in het Verenigd Koninkrijk verblijven als u daar:

  • als werknemer werkt
  • als zelfstandige werkzaam bent
  • studeert (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en, desgevallend, uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt)
  • verblijft en leeft van uw eigen bestaansmiddelen (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt)
  • op zoek bent naar een baan (zolang u actief op zoek bent naar een baan en een reële kans hebt om aangenomen te worden

 
Vanaf 1 januari 2021 (tenzij overgangsperiode wordt verlengd)

Als u reeds voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) naar het Verenigd Koninkrijk verhuist, mag u er tot 30 juni 2021 blijven. Na die datum mag u er alleen blijven als uw aanvraag voor een "pre-settled status" is aanvaard (zie vraag 2).

Als u zich pas na afloop van de overgangsperiode (01/01/2021) in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, valt u niet langer onder het terugtrekkingsakkoord, maar onder de Britse immigratiewet die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zal zijn. Het Britse Home Office deed daarover een aankondiging.
 

 

Terug naar de vragen