Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk wil verhuizen om daar te gaan wonen?

 
Tot 31 januari 2020

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, kunnen u en uw gezinsleden naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen om er te wonen. Volgens huidig EU-recht mag u, naast een kort verblijf van maximaal 3 maanden, in het Verenigd Koninkrijk verblijven als u daar:

 • als werknemer werkt
 • als zelfstandige werkzaam bent
 • studeert (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en, desgevallend, uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt)
 • verblijft en leeft van uw eigen bestaansmiddelen (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en uw gezin en dat u een volledige ziekteverzekering hebt)
 • op zoek bent naar een baan (zolang u actief op zoek bent naar een baan en een reële kans hebt om aangenomen te worden).

 
Vanaf 1 februari 2020

Als het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

 1. Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd. U kunt zich dus in het Verenigd Koninkrijk vestigen overeenkomstig de voorwaarden van de Europese wetgeving.

  Als u voor het einde van de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk verhuist, mag u er tot 30 juni 2021 blijven. Na die datum mag u er alleen blijven als uw aanvraag voor een "pre-settled status" is aanvaard.

  Met andere woorden: Als u zich voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) in het Verenigd Koninkrijk hebt gevestigd, maar nog geen 5 jaar onafgebroken wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft, bent u verplicht uiterlijk op 30 juni 2021 de "pre-settled status" aan te vragen om er te blijven wonen (zie vraag 2).
   
 2. Hierna: als u zich na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, valt u niet langer onder het terugtrekkingsakkoord, maar onder de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake de toekomstige betrekkingen. In dit stadium is het niet mogelijk om aan te geven wat dit in de praktijk concreet betekent. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

 

Terug naar de vragen