Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk wil verhuizen om daar te gaan wonen?

 
Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, kunnen u en uw gezinsleden naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen om er te wonen.

Volgens de huidige Europese wetgeving kunt u, naast een kort verblijf van maximaal 3 maanden, in het Verenigd Koninkrijk verblijven als u daar:

 • als werknemer werkt;
 • als zelfstandige werkzaam bent;
 • studeert (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en, desgevallend, uw gezin en dat u gedekt wordt door een volledige ziekteverzekering). Raadpleeg eveneens vraag 7 indien u in het Verenigd Koninkrijk studeert.
 • verblijft en leeft van uw eigen bestaansmiddelen (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en uw gezin en dat u gedekt wordt door een volledige ziekteverzekering);
 • op zoek bent naar een baan (zolang u actief op zoek bent naar een baan en een reële kans hebt om aangenomen te worden).

 
Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

 1. Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd. U kunt zich dus in het Verenigd Koninkrijk vestigen overeenkomstig de voorwaarden van de Europese wetgeving.

  Als u  vóór het verstrijken van de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk verhuistmag u na die datum tot 30 juni 2021 in het Verenigd Koninkrijk blijven en ook daarna op voorwaarde dat uw aanvraag voor “pre-settled status” aanvaard wordt.

  Met andere woorden, als u voor het einde van de transitieperiode naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd bent maar u nog geen vijf jaar ononderbroken verblijf in het VK opgebouwd heeft, zal u de “pre-settled status” moeten aanvragen om na 30 juni 2021 in het Verenigd Koninkrijk te verblijven.
   
 2. Hierna: als u zich na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, valt u niet langer onder de terugtrekkingsovereenkomst, maar onder de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake de toekomstige betrekkingen. Het is in dit stadium niet mogelijk om aan te geven wat dit in de praktijk concreet betekent. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

 
Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dat moment niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven en zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

 

Terug naar de vragen