Brexit: herhaling grote lijnen

 

Op 23 juni 2016 kozen de Britten ervoor uit de Europese Unie (EU) te stappen. De terugtrekkingsprocedure werd op 29 maart 2017 gestart. In principe zou deze hoogstens twee jaar duren en had het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart 2019 moeten verlaten. De Europese Raad verlengde de procedure in eerste instantie echter tot 31 oktober 2019, vervolgens tot 31 januari 2010, nadat het Verenigd Koninkrijk en de EU in oktober 2019 een nieuw terugtrekkingsakkoord hebben sloten. Als dit akkoord in werking treedt, zal het Verenigd Koninkrijk de EU effectief verlaten, ten laatste op 1 februari 2020 (tenzij het akkoord in een andere datum van inwerkingtreding voorziet). Er is evenwel voorzien in een overgangsperiode, die in principe tot 31 december 2020 loopt (deze periode kan in onderlinge overeenstemming met maximaal twee jaar worden verlengd worden). Tijdens deze overgangsperiode blijft het Europees recht van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent met name dat de situatie van Belgen die reeds in het land wonen of er naartoe willen onveranderd blijft.

Tijdens deze overgangsperiode moeten de EU en het Verenigd Koninkrijk overeenkomsten onderhandelen die de grondslag leggen voor hun toekomstige betrekkingen na de overgangsperiode. Deze nieuwe overeenkomsten zullen van toepassing zijn op de Belgen die na de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk willen gaan. Het Britse parlement moet het nieuwe ontwerp van terugtrekkingsakkoord nog bekrachtigen. Op dit moment blijven alle scenario’s mogelijk, ook een Brexit zonder akkoord.