Brexit: herhaling grote lijnen

 

Op 23 juni 2016 kozen de Britten ervoor uit de Europese Unie (EU) te stappen. De terugtrekkingsprocedure werd op 29 maart 2017 gestart. Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben in oktober 2019 een terugtrekkingsakkoord bereikt dat in werking trad op 1 februari 2020 na de formele goedkeuring door het Britse en Europese parlement en door de Raad van de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU dus effectief verlaten op 1 februari 2020. Toen startte de overgangsperiode, die in principe tot 31 december 2020 loopt. Deze periode kan in onderlinge overeenstemming met 1 à 2 jaar verlengd worden.

Tijdens deze overgangsperiode zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk zich buigen over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord. Ook zullen ze het toekomstig kader onderhandelen dat de grondslag zal zijn voor hun betrekkingen na de overgangsperiode. In dit stadium is het evenwel nog niet duidelijk hoe deze toekomstige regeling er zal uitzien.  

Tijdens deze overgangsperiode blijft het Europees recht van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat de situatie van Belgen die reeds in het land wonen, er zich vestigen, of er heen willen reizen, tot dan zeker onveranderd blijft. Na deze overgangsperiode kunnen er een aantal dingen veranderen:

  1. Voor Belgen die reeds in het VK wonen of zich er ten laatste op 31/12/2020 vestigen, en er zich tijdig registreren, zal de situatie ook daarna grotendeels dezelfde blijven zoals bepaald in het terugtrekkingsakkoord (zie vragen 1, 2 en 3).
  2. Belgen die zich na 31/12/2020 vestigen in het VK zullen zich niet langer kunnen beroepen op het terugtrekkingsakkoord. Ze zullen moeten voldoen aan de Britse immigratiewet die dan van toepassing zal zijn (zie vraag 3).
  3. Belgen die na 31/12/2020 naar het VK reizen zullen in principe onderworpen worden aan het toekomstig kader voor de betrekkingen tussen de EU en het VK dat beide partijen nog dienen overeen te komen op vlak van visa-vrij verkeer (zie vraag 4). In dit stadium is het evenwel nog niet duidelijk hoe deze toekomstige regeling er zal uitzien.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.