Nuttige links

 

Voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen:

- website van de Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk

- slides die de ambassade gebruikte tijdens de infosessie op 17 april 2019

- website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office) en met name:

  1. de webpagina betreffende het "settled status” en “pre-settled status”.
  2. de verklaring over de situatie die van toepassing is indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd
  3. het niet-bindende document betreffende de situatie in geval van no deal

 
Voor de Belgische bedrijven: website van de FOD Economie

Voor de Britse onderdanen in België: website van de Dienst Vreemdelingenzaken

Voor vragen betreffende de sociale zekerheid: website van de FOD Sociale Zekerheid

Voor vragen betreffende het arbeidsrecht: website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 
Zie ook:

  • Veelgestelde vragen van de Europese Commissie over de rechten van de burgers in het terugtrekkingsakkoord
  • Video's van de Europese Commissie in het kader van Brexit: video over rechten van de burgers (in het Engels), video over rechten van werknemers en video over gezinnen en studenten
  • Fact sheet van de Europese Commissie: 7 zaken die u moet weten als u na de Brexit tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wilt reizen in geval van no deal (in het Engels)
  • Tekst van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (in het Engels)
  • De huidige Europese wetgeving die van toepassing is op het vrije verkeer van Europese burgers: Richtlijn 2004/38