Nuttige links

 

Voor allen: website FOD Buitenlandse Zaken
 

Voor de Belgische bedrijvenwebsite van de FOD Economie
 

Voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen:

 • website van de Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk

 • opname en slides van de Brexit infosessie op 27 februari 2020

 • website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office) en met name:

 1. De webpagina betreffende het "settled status” en “pre-settled status”

 2. De webpagina over de Britse voorbereidingen op het einde van de transitieperiode en nieuwe regels

 3. De webpagina over het nieuwe op punten gebaseerde Britse immigratiesysteem vanaf 1 januari 2021
   

Voor de Britse onderdanen in Belgiëwebsite van de Dienst Vreemdelingenzaken
 

Voor vragen betreffende de sociale zekerheidwebsite van de FOD Sociale Zekerheid
 

Voor vragen betreffende het arbeidsrechtwebsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 

 
Zie ook:

 • Veelgestelde vragen van de Europese Commissie over de rechten van de burgers in het terugtrekkingsakkoord

 • Tekst van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (in het Engels)

 • De huidige Europese wetgeving die van toepassing is op het vrije verkeer van Europese burgers: Richtlijn 2004/38