Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd

 

Niettegenstaande het feit dat de situatie tot 31 december 2020 onveranderd blijft tijdens de overgangsperiode, en de rechten van de Britse en EU-burgers die zich in de EU of het VK vestigden, gewaarborgd blijven, is het aangeraden om de ontwikkelingen rond de Brexit te blijven volgen en administratief in orde te blijven.

Wij raden Belgen in het VK met name de volgende drie stappen aan:

1. Als u nog niet bij de Belgische ambassade in Londen bent ingeschreven, raden wij u aan om dit alsnog te doen. Alle nuttige informatie vindt u op de website van de ambassade.

2. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Brexit via de autoriteiten die u aangaan:

 • website van de Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk
 • de website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office). Via de volgende link kan u zich registreren en via e-mail updates van het Home Office ontvangen.
 • volg ook de mededelingen van onze ambassade op sociale media (met name Facebook en Twitter).

3. Laat u registreren als EU-burger die zich in het VK vestigde. Op 30 maart 2019 heeft het Home Office officieel de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) ingevoerd. Met het oog hierop bewaart u best alle documenten die bewijzen dat u in het Verenigd Koninkrijk woont. Deze kunnen aan het Home Office worden voorgelegd als bewijs van wettelijk verblijf. Houd ook uw administratief dossier actueel, met name uw identiteitsdocumenten (identiteitskaart en, desgevallend, paspoort).

De eerste stap in de aanvraagprocedure is de bevestiging van uw identiteit. U kan uw aanvraag indienen met een Belgische identiteitskaart of een Belgisch paspoort. In principe zijn er drie manieren waarop u uw identiteit kan bevestigen:

 1. Via een applicatie op een smartphone: De procedure is eenvoudiger met een Belgisch paspoort omdat dit in principe leesbaar is met de hierna vermelde app. Indien u beschikt over of toegang heeft tot een smartphone, kan u de daartoe ontwikkelde app genaamd “EU Exit: ID Document Check” app downloaden. Voor meer details kan u de volgende website raadplegen : https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app.
   
 2. Scannen: Een andere mogelijkheid is uw paspoort laten scannen bij 1 van de 80 locaties doorheen het VK. U kan de volledige lijst van deze locaties terugvinden op https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services. Deze dienst is op afspraak, betalend en tijdelijk niet beschikbaar wegens het coronavirus. Het is niet zeker of en wanneer deze dienst opnieuw beschikbaar zal zijn.
   
 3. Per post: De Belgische identiteitskaart volstaat om uw identiteit te bevestigen in het kader van het schema, maar het zal niet mogelijk zijn om de app te gebruiken om een Belgische ID-kaart te scannen. In tegenstelling tot een Belgisch biometrisch paspoort, zal de ID-kaart naar het Home Office gestuurd dienen te worden voor nazicht. Merk echter op dat het versturen van een ID-kaart per post niet zonder risico’s is.
   

De procedure loopt verder met het bewijs van verblijf in het Verenigd Koninkrijk. De procedure is gratis.

Belgen die ten laatste op  31 december 2020 in het VK verblijven, hebben tot 30 juni 2021 de tijd om de “(pre-)settled status aan te vragen. Dit is in feite een respijtperiode van 6 maanden die de overgangsperiode doet verlengen voor EU onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen vóór 31 december 2020. Deze procedure is verplicht voor iedere Belgische burger die in het Verenigd Koninkrijk verblijft en niet tegelijk de Britse of Ierse nationaliteit bezit.

Belgen die na 31 december 2020 willen verblijven in het Verenigd Koninkrijk, zullen zich niet langer kunnen beroepen op het terugtrekkingsakkoord, maar zullen moeten voldoen aan de Britse immigratiewet die dan van toepassing zal zijn. Het Britse Home Office zal namelijk een immigratievergunning (visum voor lang verblijf) afhankelijk maken van een op punten gebaseerde doorlichting van kandidaten (zie vraag 3). De omzetting van een kort verblijf van maximum 3 maanden, waarvoor geen visum vereist zal zijn, naar lang verblijf (regularisatie) zal niet mogelijk zijn tijdens uw verblijf. Het correcte visum voor lang verblijf moet dus absoluut vóór uw vertrek verkregen worden. Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij de Britse ambassade in Brussel en het informatieportaal van de Britse overheid. 

 

Meer informatie

Als u een Belgische burger bent die in het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u verdere vragen over de impact van de Brexit op uw verblijf richten aan London.Brexit@diplobel.fed.be. U kunt de Brexit dienst ook via telefoon bereiken: +44 (0)7423001276. Wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen. U kunt ook de opname raadplegen van de presentatie over de rechten van de EU-burgers in het kader van de Brexit van 27 februari 2020 in Liverpool  of de slides van de presentatie die de Belgische ambassade gebruikte tijdens deze uiteenzetting.