Praktische tips voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen

 

In het licht van de huidige onzekerheid over de gevolgen van de Brexit voor het verblijfsrecht van Europeanen in het Verenigd Koninkrijk, is het op dit ogenblik aangeraden om aandachtig te zijn voor ontwikkelingen op dit gebied en administratief in orde te blijven.

Wij raden u aan de volgende 3 stappen te ondernemen:

1. Indien u nog niet ingeschreven bent bij de Belgische ambassade in Londen, raden wij u aan om dit alsnog te doen. U vindt alle nodige informatie op de website van de ambassade.

2. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen i.v.m. de Brexit via de autoriteiten die u aangaan:

  • website van de Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk
  • website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office). Registreer via volgende link, om updates van het Home Office via e-mail te ontvangen.
  • publicaties van onze ambassade op sociale netwerken (vooral op Facebook en Twitter).

3. Op 30 maart 2019 heeft het Home Office officieel het EU settlement schema gelanceerd, ook gekend als “settled status”. In deze context is het raadzaam alle documenten bij te houden die uw verblijf in het VK bewijzen. Deze kunnen dan op verzoek van het Home Office worden voorgelegd als bewijs van wettelijk verblijf. Gelieve ook uw administratief dossier actueel te houden, vooral wat betreft uw identiteitsdocumenten (identiteitskaart en, desgevallend, paspoort).

De eerste stap in de aanvraagprocedure is de bevestiging van identiteit. U kan uw aanvraag indienen met een Belgische identiteitskaart of een Belgisch paspoort. De procedure is eenvoudiger met een Belgisch paspoort omdat dit in principe leesbaar is met de hierna vermelde app. Indien u beschikt over, of toegang heeft tot een android apparaat (gsm of tablet) kan u de daartoe ontwikkelde app genaamd “EU Exit: ID Document Check App” downloaden. Voor meer details kan u de volgende website raadplegen: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app.

Momenteel kunnen Apple apparaten (iPhones of iPads) niet gebruikt worden om uw identiteit te bevestigen. Een andere mogelijkheid is uw paspoort laten scannen bij 1 van de 67 locaties doorheen het VK. Deze dienst is betalend. U kan de volledige lijst van locaties terugvinden op deze website.

De Belgische identiteitskaart volstaat om uw identiteit te bevestigen in het kader van het schema maar het zal niet mogelijk zijn om de app te gebruiken om een Belgische ID-kaart te scannen. In tegenstelling tot een Belgisch biometrisch passpoort, zal de ID-kaart naar het Home Office gestuurd dienen te worden voor nazicht. Gelieve te noteren dat er voor het EU settlement schema geen gebruik zal kunnen gemaakt worden van de “European passport return service”.

De Britse premier kondigde aan dat, in tegenstelling tot wat aanvankelijk was besloten, de registratieprocedure gratis zou zijn. 

Gelieve te noteren dat u in principe minstens tot 31 december 2020 de tijd heeft om de aanvraag van settled status in te dienen. Dit nieuwe statuut is verplicht aan te vragen door iedere Belg die in het VK verblijft en niet ook de Britse of Ierse nationaliteit bezit.

 
Goed om te weten

Belgen in het Verenigd Koninkrijk kunnen momenteel bij de Britse overheid een aanvraag indienen voor: 

  • Een EU-certificaat van registratie dat bevestigt dat ze het recht hebben om volgens de huidige regels in het Verenigd Koninkrijk te wonen. In principe is dit document bestemd voor EU-burgers die sinds minder dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk verblijven.
  • De status van Brits permanent verblijfhouder om in het Verenigd Koninkrijk te verblijven. De status van permanent verblijfhouder wordt enkel toegekend aan personen die reeds meer dan vijf jaar wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verbleven hebben.
  • De Britse nationaliteit, onder de in de Britse wetgeving vastgestelde voorwaarden. Volgens de huidige Belgische nationaliteitswetgeving verliezen Belgen die de Britse nationaliteit vrijwillig verkrijgen, niet de Belgische nationaliteit.

 
Voor meer informatie

Als u een Belgische onderdaan bent die in het Verenigd Koninkrijk woont en bijkomende vragen heeft over de impact van de Brexit op uw verblijf, gelieve een mail te zenden naar London.Brexit@diplobel.fed.be. Wij zullen trachten u zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen.

U kunt ook de opname of de slides raadplegen van de presentatie die de Belgische ambassade op 24 oktober 2018 organiseerde over de rechten van de EU-burgers in het kader van Brexit.