Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd

 

Niettegenstaande het feit dat de situatie tot 31 december 2020 onveranderd blijft tijdens de overgangsperiode, en de rechten van de Britse en EU-burgers die zich in de EU of het VK vestigden, gewaarborgd blijven, is het aangeraden om de ontwikkelingen rond de Brexit te blijven volgen en administratief in orde te blijven.

Wij raden Belgen in het VK met name de volgende drie stappen aan:

1. Als u nog niet bij de Belgische ambassade in Londen bent ingeschreven, raden wij u aan om dit alsnog te doen. Alle nuttige informatie vindt u op de website van de ambassade.

2. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Brexit via de autoriteiten die u aangaan:

  • website van de Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk
  • de website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office). Via de volgende link kan u zich registreren en via e-mail updates van het Home Office ontvangen.
  • volg ook de mededelingen van onze ambassade op sociale media (met name Facebook en Twitter).

3. Laat u registreren als EU-burger die zich in het VK vestigde. Op 30 maart 2019 heeft het Home Office officieel de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) ingevoerd. Met het oog hierop bewaart u best alle documenten die bewijzen dat u in het Verenigd Koninkrijk woont. Deze kunnen aan het Home Office worden voorgelegd als bewijs van wettelijk verblijf. Houd ook uw administratief dossier actueel, met name uw identiteitsdocumenten (identiteitskaart en, desgevallend, paspoort).

De eerste stap in de aanvraagprocedure is de bevestiging van uw identiteit. U kan uw aanvraag indienen met een Belgische identiteitskaart of een Belgisch paspoort. De procedure is eenvoudiger met een Belgisch paspoort, dat in principe leesbaar is met de applicatie die hiervoor werd ontwikkeld: "EU Exit: ID Document Check App".

U kunt de app downloaden op een Android- of iOS-toestel (smartphone of tablet). Op deze website vindt u meer informatie. Apple-toestellen kunnen voortaan worden gebruikt om uw identiteit te bevestigen. U kunt uw paspoort ook laten scannen bij 1 van de 85 daartoe bestemde locaties in het Verenigd Koninkrijk. Deze dienst is betalend. Hier vindt u de volledige lijst met locaties.

De Belgische identiteitskaart volstaat om uw identiteit in het kader van de EU-vestigingsregeling te bevestigen, maar deze kan niet met behulp van de app worden gescand. In tegenstelling tot een Belgisch biometrisch paspoort moet de ID-kaart naar het Home Office worden gestuurd voor nazicht. Let wel, voor de EU-vestigingsregeling kan geen gebruik worden gemaakt van de “European passport return service”.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk was besloten, kondigde de Britse premier aan dat de registratieprocedure gratis is.

Belgen die zich ten laatste op  31 december 2020 in het VK vestigden, hebben tot 30 juni 2021 de tijd om de “(pre-)settled status aan te vragen. Dit is in feite een respijtperiode van 6 maanden die de overgangsperiode doet verlengen voor EU onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen vóór 31 december 2020. Deze procedure is verplicht voor iedere Belgische burger die in het Verenigd Koninkrijk verblijft en niet tegelijk de Britse of Ierse nationaliteit bezit.

Belgen die zich na de overgangsperiode willen vestigen in het Verenigd Koninkrijk, zullen zich niet langer kunnen beroepen op het terugtrekkingsakkoord, maar zullen moeten voldoen aan de Britse immigratiewet die dan van toepassing zal zijn. Het Britse Home Office deed daarover een aankondiging.

 
Goed om te weten

Belgen in het Verenigd Koninkrijk kunnen momenteel bij de Britse overheid een aanvraag indienen voor: 

  • een EU-registratiecertificaat dat bevestigt dat ze het recht hebben om volgens de huidige bepalingen in het Verenigd Koninkrijk te wonen. In principe is dit document bestemd voor EU-burgers die sinds minder dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Let wel: dit certificaat zal niet langer geldig zal zijn na 31 december 2020.
  • de status van Brits permanent verblijfhouder om in het Verenigd Koninkrijk rechtsgeldig te verblijven. De status van permanent verblijfhouder wordt enkel toegekend aan personen die kunnen aantonen dat ze reeds meer dan vijf jaar wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Op middellange termijn zal de status van permanent verblijfhouder worden vervangen door de hierboven beschreven "settled status". Ook houders van de status van permanent verblijfhouder moeten de "settled status" aanvragen. De registratieperiode loopt tot 30 juni 2021.
  • de Britse nationaliteit, onder de in de Britse wetgeving vastgestelde voorwaarden. Volgens de huidige Belgische nationaliteitswetgeving verliezen Belgen die de Britse nationaliteit vrijwillig verkrijgen niet de Belgische nationaliteit.

 
Meer informatie

Als u een Belgische burger bent die in het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u verdere vragen over de impact van de Brexit op uw verblijf richten aan London.Brexit@diplobel.fed.be. Wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen. U kunt ook de opname raadplegen van de presentatie over de rechten van de EU-burgers in het kader van de Brexit van 14 april 2019 in Edinburgh of de slides van de presentatie van de Belgische ambassade op 22 augustus 2019 tijdens een event in Belfast.